FMCG poppis under pandemin

Hudkrämer, solprodukter och ansiktsrengöring – exempel på vad som kallas för Fast Moving Consumer Goods fortsatte uppvisa en stark onlineförsäljning även under årets andra kvartal och toppar listan över Sveriges tio mest sålda varugrupper online.

Det visar DLFs nya rapport som undersökningsföretaget GfK tagit fram på uppdrag av Dagligvaruleverantörers förbund.

Rapporten, som produceras kvartalsvis, redovisar siffror för onlineförsäljningen av dagligvaror i Sverige totalt, där även aktörer med enbart försäljning online ingår, bland annat mathem.se, lyko.se och olika apotekskedjor.

FMCG:s totala onlineförsäljning låg under kvartal två på 9,0 procent och ackumulerat för årets två första kvartal uppgick onlineförsäljningen till 7,3 procent. Det innebär att online-andelen har ökat med hela 64 procent (från 5,5 till 9 procentenheter) mellan Q1 och Q2.

Av de stora dagligvaruhandelskedjorna svarade Axfood för den största andelen onlineförsäljning med 9,9 procent av deras totala försäljning under kvartal två. Störst procentuell ökning stod ICA för, som ökade sin online-andel med hela 114 procent (från 3,5 till 7,4 procentenheter) mellan Q1 och Q2.