Footway får utökad kapacitet hos Postnord TPL

Footway har utökat sitt avtal med Postnord gällande logistikanläggningen i Helsingborg, där cirka hälften av koncernens logistik hanteras. Avtalet ökar koncernens lagrings- och hanteringskapacitet med 25 procent.

Genom det förnyade avtalet kommer Footway och Postnord utöka kapaciteten, vilket på sikt kommer att påverka koncernens tillväxt och resultat positivt.

– Lagerkapaciteten har varit en av Footways främsta utmaningar under det senaste året, och det känns därför bra att vi genom det förnyade avtalet med Postnord nu kan lägga en plan för att komma till rätta med detta. Den utökade kapaciteten kommer att komma såväl leverantörer som kunder på alla våra marknader till gagn, kommenterar Daniel Mühlbach, vd för Footway.

Som en del av integrationen av Sportamore, som förvärvades tidigare i år, har Footway också inlett en optimering av lagerhanteringen mellan logistikanläggningarna i Helsingborg och Kjula för att nå ett ännu effektivare kapacitetsutnyttjande.

Footway gick ut och meddelade i sitt bokslut för 2019 att tillväxten var lägre under det fjärde kvartalet. En av anledningarna angavs vara ”kapacitetsproblem hos bolagets tredjepartsleverantör av lager och logistik”, detta enligt e-handel.se.