Footway och Sportamore optimerar logistiken

Footway inleder nästa steg i integrationsprocessen av Sportamore, som förvärvades i april i år, vilket bland annat innebär att logistik och lagerhållning optimeras.

En gemensam teknisk plattform som stödjer fler butiker implementeras i syfte att ta vara på synergier och en fortsatt internationell expansion.

Den gemensamma plattformen innefattar bakomliggande verksamheter såsom IT, lager och logistik samt kundsupport med fokus på att fortsatt möta kundernas krav på service och tillgänglighet. Som en konsekvens och för att säkerställa en fortsatt ledande position vad gäller snabba leveranser samt att möjliggöra ett ännu större utbud av produkter, kommer bland annat lagerhanteringen att optimeras mellan Footways logistikanläggning i Helsingborg och Sportamores anläggning i Eskilstuna. 

Genom arbetet förväntas Sportamore kunna lanseras på ytterligare 19 marknader inom 6 månader.

– Målet är att ytterligare förbättra kundupplevelsen genom fler varumärken, förbättrad logistikhantering och effektivare leveranser. I integrationen av våra båda organisationer lägger vi samtidigt mycket kraft på kultur och arbetsmetoder, där kontinuerligt lärande och effektiva team står i fokus, kommenterar Daniel Mühlbach, vd på Footway.

– Sportamore har ett starkt varumärke på den nordiska marknaden, vilket tillsammans med de identifierade synergierna stödjer vår befintliga tillväxtstrategi. Det kommer nu bli spännande att ta Sportamore-konceptet vidare i en internationell expansion.

De båda butikernas starka varumärken samt domäner – Footway och Sportamore – bibehålls. Som en del av integrationen kommer huvudkontoret förläggas till Kista, vilket medför att en viss övertalighet förutses. Arbetet med integrationen planeras vara genomfört före årsskiftet 2020/2021.