Footway växer med nytt lager och marknadsplats

E-handelskoncernen Footway bygger ut och automatiserar sitt Eskilstunalager samt har lanserat en ny digital e-handelsplattform. I delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 ser satsningarna ut att ha lönat sig, med en tillväxt på 43 procent.

Footway bygger ut sitt lager i Eskilstuna, som förvärvades i samband med köpet av Sportamore, med 25 000 kvm till totalt 48 000. I den befintliga byggnaden finns just nu Sportamores logistik, och även Kitchentime hyr 5 000 kvm av ytorna. Footway har idag sin logistik hos Postnord TPL i Helsingborg, som hösten 2020 utökades med 25 procent mer lageryta. Utbyggnaden av lagret i Eskilstuna beräknas vara i full drift 2022.

Under det fjärde kvartalet 2020 lanserade Footway dessutom en helt ny e-handelsplattform, byggd på en gemensam global infrastruktur för alla koncernens butiker. Idag finns åtta butiker på plattformen med försäljning på 24 marknader.

– Vi fortsätter optimera vår multistore-plattform och har i perioden bland annat lanserat en förbättrad produktsökning. Vi fortsätter expandera med avsikt att lägga till ytterligare butiker, både egna och externa, kommenterar Daniel Mülbach, vd för Footway.

Nu har företaget släppt sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 och satsningarna verkar löna sig med en tillväxt på 43,2 procent och försäljning på 337,9 miljoner kronor. Den nya plattformen har sett en ökning med 33,4 procent fler aktiva kunder och den, tillsammans med de butiker som lades till på plattformen i skiftet mellan 2020 och 2021, anses vara den drivande kraften bakom kvartalets tillväxt.

– Det är glädjande att tredje kvartalet inneburit stark tillväxt trots omvärldens utmaningar. Flertalet produktkategorier, till exempel kontorsskor och festskor, med en låg efterfrågan under pandemin har börjat öka, kommenterar Daniel Mülbach.

Utbyggnaden av lagret i Eskilstuna fortsätter enligt plan och kommer vid färdigställandet 2021 utgöra ett av Nordens största e-handelslager, vilket förväntas öka synergierna i plattformen ytterligare.

Av Emanuel Lehtonen