Förbättrat resultat för Postnord

För två veckor sedan slog morgontidningen Dagens Nyheter på stora trumman med rubriker om ett Postnord på väg mot konkurs. Idag svarar Postnord med att presentera ett förbättrat resultat för koncernen, vilket beror på ett “fortlöpande omställningsarbete”

Postnords bokslut visar på ett positivt rörelseresultat för koncernen, på 184 miljoner SEK. Nettoresultatet är dock negativt för helåret, med en förlust på 239 miljoner SEK. Det är dock bättre än förra årets siffror, med en nettoförlust på 1.067 miljoner SEK.

Miljardinvesteirngar i paketinfrastruktur

BTC-volymerna för koncernen ökade med 10 procent på helåret och Postnord har investerat cirka 1,4 miljarder kronor i bland annat paketterminaler, sorteringsmaskiner, fordon och digital utveckling.

– Det handlar om att vara väldigt proaktiv. Det handlar om stora förändringar som ska ske på många olika platser i Sverige, kommenterar Annemarie Gardshol omställningsarbetet och riktar sig mot medarbetarna i koncernen.

– Vi ska vara väldigt nöjda med 2019, vi har en mycket bra grund att stå på, och jag ser fram emot ett väldigt spännande år framöver som kommer att gå i förändringens tecken.

Många fått gå

Brevvolymerna fortsätter att sjunka – i Danmark har de sjunkit med 75 procent, i Sverige går det något lugnare. 2019 minskade brevvolymerna med åtta procent i Sverige och tretton procent i Danmark.

I Danmark har Postnord sedan 2016 reducerat bemanningen med motsvarande cirka 4 000 heltidsanställda medarbetare. I Sverige, där minskningen gått i en långsammare takt, har koncernen på ett annat sätt kunnat anpassa verksamheten eftersom, och under 2019 minskade personalstyrkan i den svenska brevverksamheten med motsvarande drygt 800 heltidsanställda.

Förändrat samhällsuppdrag önskas

“Vi är stolta över att ansvara för samhällsuppdraget för brevbefordran i Sverige och Danmark och tar till vara möjligheterna som förändrad reglering ger oss. Dock ser vi behov av ytterligare regulatoriska förändringar för att kunna säkerställa en ekonomiskt hållbar verksamhet.” “Vi är stolta över att ansvara för samhällsuppdraget för brevbefordran i Sverige och Danmark och tar till vara möjligheterna som förändrad reglering ger oss. Dock ser vi behov av ytterligare regulatoriska förändringar för att kunna säkerställa en ekonomiskt hållbar verksamhet.” skriver Postnord i ett pressmeddelande och Annemarie Gardshol förklarade på presskonferensen att en förändrad reglering vore bra av flera skäl.

– Skulle vi ha upp till tre dagar på oss skulle vi slippa att flyga breven, vilket skulle vara både ekonomiskt och miljömässigt bättre.