Fördubblad kapacitet för järnvägstransporter mellan Göteborg och Piteå

Speditören First Row Shipping & Logistics utökar järnvägspendeln mellan Göteborgs hamn och Piteå från en till två avgångar per vecka. Pendeln ger stora koldioxidbesparingar och nästan en veckas kortare transporttid. Dessutom planeras ännu en utökning under 2022.

Tågpendeln mellan Göteborgs hamn och Piteå startades i april 2021 av speditören First Row Shipping & Logistics, med CFL Cargo som operatör, för skogsindustrins asiatiska flöden. Nu utökas pendeln med ytterligare en avgång per vecka, vilket fördubblar kapaciteten för pendeln som nu tar 144 containrar (TEU) per vecka.

– Det finns ett stort intresse från branschen, vilket har gjort att lösningen har sålt sig själv. Det märks att järnvägspendel ligger rätt i tiden med dess miljöfördelar, kommenterar Nikolas Rowland, vd för First Row Shipping & Logistics AB.

Lägre utsläpp – stor efterfrågan

Jämfört med den tidigare feederlösningen genom Östersjön minskar koldioxidutsläppen från transportsträckan med 87 procent, enligt Svenska Miljöinstitutet, och transporttiden blir nästan en vecka kortare. Efterfrågan på tågpendlar till norra Sverige har ökat och därför planerar speditören redan för att sätta ett tredje tåg i bruk under början av 2022.

– Det finns ett stort Göteborgsfokus inom containertransport och det har kommit många förfrågningar efter tåglinjer även till andra orter med Göteborgs hamn som knutpunkt, kommenterar Nikolas Rowland.

För Göteborgs Hamn AB är målsättningen att fortsätta öka tågvolymerna både på container och trailer. Bland järnvägsinvesteringarna i hamnen de senaste åren är den spåranslutna omlastningsterminalen Sveaterminalen viktig, såväl som Arken kombiterminal. Hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår som kommer att vara klart 2023.

– Detta gör att hela godsnavet i Göteborgs hamn kommer att vara starkt rustad för ökade volymer. Att detta ligger rätt i tiden visar den snabbt växande Piteåpendeln tydligt, samtidigt som det är fler terminaler på gång att ansluta sig till Railport-systemet, kommenterar Antti Laakso, Senior Manager för logistikutveckling, på Göteborgs Hamn AB.