Kesko Sverige växer – hyr mer lageryta

Kesko Sverige har fördubblats i storlek sedan 2019, efter flera förvärv och en stark försäljning. Det gör att man blivit trångbodda i lagret i Örebro, med drygt 20 000 lokalyta och 70 000 kvm utomhuslagring. Nu hyr bolaget hälften av Postnords gamla terminal i Pilängen, som ägs av Logicor.

Logicor äger Postnords gamla terminal i Pilängen, Örebro på 13 500 kvm, som stått vakant sedan 2018 då Postnord flyttade in i sin nya, större, högautomatiserade multiterminal, byggd av Bockasjö.  Nu hyr Logicor ut 6 700 kvm av terminalen till Kesko Sverige, granne till fastigheten, som behöver utöka sina lagerytor.

– Vi ser mycket positivt på resultatet där vi valt att omvandla en cross dock-terminal, som tidigare varit svår att hyra ut, till en mer flexibel anläggning med fler hyresgäster, säger Christoffer Walljaeger, kapitalförvaltningschef på Logicor i Sverige.

Logicor kommer anpassa lokalerna med bland annat bredare och högre portar, investera i ledbelysning mm, med inflyttning under våren 2022.

Växer inom bygg och infrastruktur

Kesko Sverige driver i Sverige verksamhet inom bygghandel i form av K-Rauta och K-Bygg-butikskedjorna, liksom Onninen: teknisk grossist som är verksam inom elnät, elinstallation, telekom, belysning och VA. Koncernen ägs av den finska handelskoncernen Kesko, som är en av norra Europas största med 39 000 anställda i sju länder.

2019 förvärvade koncernen Fresks Group, med ett 30-tal byggbutiker, varav en stor del under varumärket XL-Bygg, och därefter har man bl a förvärvat Byggarnas Partner, en Stockholmsbaserad byggmaterialhandel, samt Kungälvs Trävaruaktiebolag. Logistiken sköts från centrallagret i Örebro, som Barings äger, på drygt 20 000 kvm, med 70 000 kvm utomhuslagring, där mycket av Onninens gods: kablar, trummor etc lagras.

Drygt 60 butiker försörjs från centrallagret i Örebro. Foto Kesko Sverige.

– Den främsta drivkraften till att vi nu hyr mer lageryta är att vi har blivit dubbelt så stora på två år. Det pågår en konsolidering i branschen och vi räknar med att växa ytterligare, berättar Kesko Sveriges supply chain-chef Maria Andersson. 

– Men såklart har vi liksom alla andra även haft leveransstörningar och ökat på våra säkerhetslager. Man blir särskilt utsatta när man har egna varumärken som vi har. 

Såklart har vi liksom alla andra även haft leveransstörningar och ökat på våra säkerhetslager

Ny logistikkostym med förvärv

2019 inleddes även en process för att centralisera och effektivisera logistiken, som en följd av den påbörjade förvärvsresan. Försörjningen till K-Rautas butiker fanns tidigare hos Postnord TPL i Norrköping, men flyttades till Örebro och lades i egen regi. Butikerna inom Fresks Group döptes om till K-Bygg.

– Vi centraliserar även en del av logistiken för K-Bygg-butikerna. De köper mycket direkt från leverantör, men för ett visst sortiment ser vi inköpsfördelar med att köpa in centralt.

Det finns även tankar på att expandera det nuvarande lagret i Pilängen, men än så länge hyr man in sig på externa ytor – och nu senast halva Postnords gamla paketterminal i Pilängen, Maria Andersson är nöjd med lokalen – den ligger nämligen över gatan från Kesko Sveriges centrallager.

– Den här lokalen passar oss bra, för att det var väldigt nära där vi redan finns och vi kan fortsatt samordna vårt transportflöde till våra butiker. Sedan passar fastighetens beskaffenhet ganska bra för vårat gods – vi har inte så stora behov av höglager utan en stor del av vårt gods fristaplas.

Sverige ser en grön industriell revolution, och för att försörja denna med grön el behöver elnätet fördubblas till 2040, och drygt 5000 kvm elnät ska dras – ett fint läge för Onninen att växa. 

– Vi ser en stor potential för Onninen att kunna vara en del i att säkra Sveriges elförsörjning, säger Maria Andersson. 

Hon betraktar Örebro som ett ganska optimalt logistikläge med tanke på koncernens verksamhet på den svenska marknaden.

– Läget är optimalt för oss då vi har mycket verksamhet i Norrland, och det gör att klassiska logistiklägen, som Göteborg eller Jönköping, är lite för långt söderut för oss. Både K-Bygg och Onninen är starka i Norrland, säger Maria Andersson.

Av Klara Eriksson

Fakta Kesko Sverige: 

Kesko Sverige hade 2021 en omsättning på 6,3 miljarder, har ca 60 butiker i Sverige och drygt 1 750 anställda.