Företag kräver återinförande av skattebefrielse för biogas

81 företag och kommuner har undertecknat ett brev där de uppmanar regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol. Detta med stöd av nya bestämmelser i EUs allmänna gruppundantagsförordning (GBER), som gör det möjligt att dela ut stöd innan kommissionens godkännande.

Sommaren 2020 godkände EU-kommissionen en tioårig förlängning av Sveriges skattebefrielse för biogas. Beslutet överklagades däremot till EU-tribunalen av tyska biogasföretaget Landwärme, som ansåg att stödet snedvrider konkurrensen. Strax före jul kom domen som innebar att tribunalen ogiltigförklarade beslut om skattebefrielse.

Nu går 81 företag och kommuner samman i ett brev och uppmanar regeringen att omgående återinrätta skattebefrielsen för biogas och biogasol med stöd i EUs allmänna gruppundantagsförordning (GBER). EU-kommissionen godkände nyligen förändringar i bland annat artikel 44 som ska underlätta för den gröna och digitala omställningen inom EU. GBER innebär i praktiken att stöd kan lämnas ut innan godkännande lämnats från EU för att snabba på omställningen.

Företagen som är avsändare till brevet producerar och använder biogas och biogasol. De är införstådda med risken att EU-kommissionen kan komma att underkänna användningen av GBER vid en granskning, men menar att risken för återbetalningsskyldighet är bättre än att bära full skatt i väntan på nya statsstödsgodkännanden från kommissionen.

– Brevet visar hur viktig skattebefrielsen är för företagen. De vet att de kan bli återbetalningsskyldiga om EU-kommissionen ändrar metodik och villkor framgent, men de vill ändå att skattebefrielsen återställs under GBER, kommenterar Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Genom brevet kräver företagen att regeringen omgående förbereder en anmälan om skattebefrielse under GBER (som skickas till Kommissionen när de nya bestämmelserna i GBER har trätt i kraft) samt påbörjar lagstiftningsprocessen för den lagändring som krävs och ger den politisk prioritet.