Foria blir Jehanders nya transportpartner

Jehander har tecknat ett nytt helhetsavtal för sina transporter i Stockholmsregionen med Foria/Tureberg. De båda transportföretagen Foria och Tureberg har inlett ett samarbete som innebär att de kan erbjuda Jehander en flexibel och komplett logistiklösning över hela regionen.

– Vi har en tydlig ambition att reducera klimatavtrycket från våra transporter. Vi ser fram emot att växla upp detta arbete och ta nästa kliv i rätt riktning tillsammans med Foria/Tureberg. Deras lösningar ger oss rätt förutsättningar för att möta både de kundbehov och de klimatutmaningar vi står inför på transportsidan både nu och på sikt, kommenterar Mats Björkryd, vd för Jehander, som berättar att samarbetet fungerat mycket väl även med nuvarande transportpartner Märsta Förenade.

Femårigt avtal

Det nya samarbetet med Foria/Tureberg kommer att löpa under fem år med start i januari 2021. Samarbetet kommer att omfatta alla Jehanders transporter av material i Stockholmsområdet, från och till täkt, både till små och stora kunder.
– Vi är glada och stolta att Jehander valt Foria/Tureberg som sin nya leverantör. Tillsammans täcker vi hela Stockholm och med en effektiv trafikledning kommer vi att minska antalet transporter och körsträckor som i sin tur bidrar till minskade koldioxidutsläpp, kommenterar Bettina Hammargren, vd Foria AB.

Miljön viktig för valet

Bettina Hammargren poängterar att bolaget har ett viktigt ansvar att minska miljöpåverkan av transporterna och tillsammans med fordonstillverkare bidra till alternativa fossilfria transportlösningar.
– Det är en förmån att nu ingå ett långsiktigt samarbete med Jehander där vi gemensamt sätter säkerhet, hållbarhet och arbetsmiljö högst upp på agendan, kommenterar Daniel Bergholtz, vd Tureberg AB.