Foria förvärvar Turebergs Transport

Maskin- och transportföretaget Foria AB förvärvar samarbetspartnern Turebergs Transport AB och får därmed två utgångspunkter i Stockholmsregionen. Förvärvet möjliggör kortare transportavstånd och bättre logistik.

Grunden till förvärvet lades i ett större projekt där företagen redan samarbetar. I och med att Turebergs Transport utgår från norra Stockholm och Foria från södra märkte de snart av synergieffekter som bättre logistik och kortare transportavstånd. Under projektet kom företagen varandra nära och nu väljer ägaren av Turebergs, Daniel Bergholtz, att sälja verksamheten till Foria. I samband med affären blir han även näst största aktieägare i företaget och kommer föreslås ingå i styrelsen.

– Det känns väldigt tryggt att Turebergs Transport nu blir en del av Foria som har ett tydligt fokus på hållbarhet, arbetsmiljö och säkerhet, kommenterar Daniel Bergholtz, vd och ägare av Turebergs Transport.

Under 2020 genomförde företaget två andra förvärv inom verksamhetsområdet Spol och sug. Med det nya förvärvet stärker Foria sin position som leverantör av transporter inom bygg och anläggning, miljö samt distribution. Företaget är verksamt i Stockholm, Uppsala, Sörmland och Östergötland.

Förvärvet förutsätter godkännande från Konkurrensverket.