Förlängda leveranstider drar upp PMI

Inköpschefsindexet PMI-total steg i februari till 53,2 från uppreviderade 52,0 i januari. Det är den högsta nivån på 15 månader och drogs upp främst av längre leveranstider.

– Även om coronavirusets effekter på svensk industri ännu inte är synliga i PMI kan de stigande leveranstiderna vara en indikation på utbudsbegränsningar på grund av utebliven produktion inte minst från kinesiska leverantörer. Något som på sikt kan äventyra den svenska industriproduktionen, kommenterar Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för leverantörernas leveranstider svarade i februari för det största bidraget till uppgången i PMI-total (1,0 indexenheter) följt av orderingång (0,6 indexenheter) och sysselsättning (0,2 indexenheter). Produktion och lager drog sammantaget ned PMI med 0,6 indexenheter.

– Industriföretagens produktionsplaner är mer expansiva i februari än i januari och indexet ökade till 60,2, den högsta nivån sedan i somras. Den växande oron för coronavirusets effekter på tillväxten har hittills inte satt avtryck i industrins produktionsplaner men risken för nedrevideringar har påtagligt ökat, kommenterar Jörgen Kennemar.

Pristrycket från producentledet är fortsatt dämpat. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterades till 45,5 i februari (44,5 i januari), vilket är sjätte månaden i rad som indexet är under 50-strecket

Iköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.