Försäljning av dagligvaror minskar

Tillväxten i försäljning i den svenska dagligvaruhandeln motsvarar inte inflationen. I november låg inflationen på dagligvaror och alkoholfria drycker på 18,1 procent, tillväxten inom dagligvaruhandeln på 8,7 procent. Prisjusterat sjönk alltså försäljningen med 9,3 procent.

Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln estimeras till -9,3 procent under november enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,7 procent under november 2022, jämfört med samma månad 2021. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt historiskt hög och uppgick under november till 18,1 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex.

Källa: Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

– Inflationen fortsätter att vara drivkraften bakom försäljningstillväxten i dagligvaruhandeln. Den prisjusterade försäljningen är fortsatt kraftigt negativ. Konsumenterna har anpassat sina köpvanor när pengarna i plånboken räcker till mindre. I tillägg har viss konsumtion flyttat tillbaka till restaurangerna som har haft en ökad försäljning under hela 2022, kommenterar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Hemleverans minskar med 10,8 procent

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i november till 9,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 5,9 procent. Hemleverans minskade med 3,9 procent och upphämtning i butik med 8,5 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i november till 4,4 procent. E-handeln av dagligvaror har de senaste 12 månaderna backat 18,1 procent, och e-handelsandelen uppgår hittills i år till 4,5 procent. De senaste 12 månaderna har e-handel med hemleverans minskat med 10,8 procent.

– Den fysiska handeln driver fortfarande försäljningstillväxten inom dagligvaruhandeln. E-handeln minskar men i en lägre takt än tidigare. Trots det ligger försäljningen på en betydligt högre nivå i november i år än för samma månad 2019, vilket var innan pandemin, avslutar Karin Brynell.