Försiktig återhämtning men fortsatt stor osäkerhet i Swedavias halvårsrapport

Resandet ökade under slutet av andra kvartalet, men Swedavias verksamhet är fortfarande starkt påverkad av pandemin. Rörelseresultatet uppgick till -489 MSEK och bolaget redovisar därmed en betydande förlust för femte kvartalet i rad.

– Det är glädjande att smittspridningen i många länder avtar, att restriktioner hävs och att människor återigen kan resa och mötas. Det väcker hoppfullhet inte bara inom flygbranschen utan i hela samhället. Den återhämtning vi sett under andra kvartalets senare del sker dock från mycket låga nivåer och Swedavias resultat är därför fortsatt mycket starkt präglat av pandemins effekter, kommenterar Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

I juni flög 769 000 resenärer från koncernens flygplatser, vilket är den högsta nivån under en enskild månad sedan mars 2020. Totalt under andra kvartalet uppgår siffran till 1,6 miljoner passagerare vilket också är en ökning jämfört med samma period 2020, en ökning som drivs av lättade reserestriktioner. Hur det kommer gå framöver hänger dock på pandemins utveckling.

– Vi förbereder oss nu, tillsammans med våra kunder och partners, för att möta det uppdämda behov av att resa som pandemin inneburit och som redan nu tar sig uttryck genom att resenärer återvänder och att både befintliga och nya flygbolagskunder skalar upp sina verksamheter på Swedavias flygplatser. Det är positivt för svensk tillgänglighet och därmed också för återhämtningen efter pandemin. Utvecklingen är dock helt beroende av hur smittspridningen runt om i världen utvecklas framöver och osäkerheten är därför mycket stor, kommenterar Jonas Abrahamsson.

Under kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 483 miljoner kronor, en ökning med 149 miljoner jämfört med 2020. Rörelseresultatet uppgick till -489 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 162 miljoner. Resultatförbättringen beror både på ökat resande under kvartalets senare del och en realisationsvinst om 71 miljoner kronor till följd av försäljningen av en hotellfastighet på Göteborg Landvetter Airport.

– För Swedavia innebär det tuffa läget och den stora ovissheten att det fortsatt finns ett stort behov av både kostnadskontroll och hårda prioriteringar i allt från den dagliga verksamheten till de långsiktiga investerings­planerna. Men det kommer en tid efter pandemin och vi förbereder oss för att, på en marknad med ett nytt normalläge, både stärka vår internationella konkurrenskraft och värna om tillgängligheten runt om i landet, kommenterar Jonas Abrahamsson.

Läs hela delårsrapporten här.