Forskare föreslår kilometerskatt i stan – gratis på landet

Det behövs en ny trafikbeskattning där körsträcka i stället för drivmedlet beskattas – och den som kör på landsbygden bör slippa den skatten, det menar sju forskare på Dagens Nyheters debattsida idag.

Syftet är att på ett rättvist sätt finansiera transportsystemet, där de som kör i glesbygd ska inte behöva betala för miljöstörningar som om de körde i en stad och där skatten beror på vilken bil man har: i mindre tätorter och på stora vägar kan man få betala 1 krona per mil i skatt, medan samma kostand blir mellan 5 och 5,40 kronor per mil i storstäderna, om du kör bensin- eller dieselbil. För elbilar och laddhybrider föreslås ett avdrag på 10 till 20 procent.

Bakom debattartikeln står forskarna Magnus Hennlock, Cecilia Hult och Anders Roth från IVL Svenska Miljöinstiutet. Tomas Kåberger och Frances Sprei från Chalmers Tekniska Högskola samt de oberoende miljökonsulterna Lars Nilsson och Magnus Nilsson och slutsatserna kommer från ett forskningsprojekt, finansierat av Energimyndigheten, som dessa forskare genomfört och som i dag redovisas i rapporten ”Vägskatt för personbilar”.

På landsbygden förslår man till och med kan bli kostnadsfritt att köra bil.

Forskarna påpekar även att det är bråttom om ett nytt system ska kunna vara på plats i slutet av detta årtionde – vilket behövs om elektrifieringen tar fart som den ex. gjort i Norge – och det krävs att ett utredningsarbete startar omgående.

– I Norge, där elektrifieringen redan gått långt, har behovet av reformer blivit akut. Även i Sverige kommer sannolikt elektrifieringen att accelerera, och då kan motsvarande läge uppstå här, skriver forskarna.