Försök av tyngre lastbilar på B-körkort

I sommar kan en försöksverksamhet vara igång som ger förare med B-körkort möjlighet att köra tyngre lastbilar som drivs med el, gas eller är hybrider. Transportstyrelsen redovisar förslag på hur det ska genomföras till regeringen.

I juni 2023 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att skapa förutsättningar för en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag för vissa körkortsregler för sina förare. Syftet är att minska bristen på förare med körkortsbehörighet C och att skynda på den gröna omställningen av transportsektorn.

Lösningen är ett undantag som gör det möjligt för förare med körkortsbehörighet B att köra lastbilar med en totalvikt mellan 3,5 och 4,25 ton. En förutsättning är att lastbilen drivs med alternativa bränslen som el, gas eller är en hybrid då dessa lastbilar ofta har lägre lastförmåga än vanliga lastbilar. Lastbilen får heller inte ha släp och föraren ska ha haft B-körkort i minst två år.

– Vi har tittat på vilka konsekvenser det kan få och tagit fram de förslag på författningsändringar som krävs för att kunna ha undantaget, kommenterar Christopher Patten, utredare på Transportstyrelsen.

Det är inte första gången undantaget för att köra tyngre och alternativt drivna lastbilar med B-körkort är på tapeten. I slutet av 2021 sa Transportstyrelsen nej till förslaget, då man ansåg det omöjligt att kontrollera. Det möttes av hård branschkritik. Nu har man bytt spår och lämnar förslag till regeringen på hur det skulle kunna fungera.

För att försöksverksamheten ska kunna dra igång krävs regeringsbeslut om författningsändringar fattas. Om det sedan blir av kommer det krävas tillstånd för att få delta, vilket bara kan sökas av organisationer eller företag. Transportstyrelsen kommer vara den myndighet som prövar och ger tillstånd.