Första etableringen klar för Sundsvall Logistikpark

Peab och fastighetsbolaget Annehem har tecknat avtal om köp av ca 58 000 kvm mark i Sundsvall Logistikpark. Genom ett nytt joint venture ska de två företagen utveckla en modern logistikanläggning på ca 28 000 kvm, som är öppen för tredje part.

Avtalet undertecknades i fredags, den 15 juli, mellan Sundsvall Logistikpark och Annehem Fastigheter tillsammans med Peab Projektutveckling. Företagen avser att bilda ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om ca 28 000 kvm bruttoarea på fastigheten. Byggstarten är planerad till det första kvartalet 2023 och fastigheten kommer vara öppen för tredje part.

– Vi välkomnar Annehem och Peab till logistikparken, det är en professionell aktör med inriktning på logistikfastigheter. Tillsammans med Annehem och Peab kan vi ge det lilla såväl som det större företaget möjlighet att mellanlagra gods i anslutning till hamnen och järnvägsterminalen, kommenterar Sven Magnusson, vd för Sundsvall Logistikpark.

Peab är inte nya på logistikparken, för ett drygt år sen landade de uppdraget att bygga Tunadalshamnens nya containerterminal i anslutning till parken. Terminalen kommer få en ny kaj och kapacitet att hantera 100 000 TEU per år.

– Vi har genom vår anläggningsverksamhet varit involverade i utvecklingen av området i ett tidigt skede. Det känns därför extra roligt att få vara med och fortsätta utveckla detta spännande och viktiga projekt tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Annehem Fastigheter, kommenterar Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Sundsvall Logistikpark har haft ett stort miljö- och hållbarhetsfokus under framtagandet av fastigheten, som totalt utgörs av 58 000 kvm mark. Därför ställs också höga krav på det företag som väljer att etablera sig på området. Peab och Annehem avser att hålla en hög miljöprofil och miljöcertifiera ytorna man etablerar.

– Vi ser en unik möjlighet att få etablera en logistikanläggning i ett fantastiskt läge i Sundsvall till nytta för hela regionen. Vi har ett stort hållbarhetsfokus och byggnaden kommer att certifieras lägst i nivå Miljöbyggnad Silver med energiklass A eller B, kommenterar Jörgen Lundgren, vd för Annehem Fastigheter.

Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige, som är planerat till 27 september.