Första färjan Nynäshamn – Rostock har avgått

På måndagen kl 19.00 avgick Hansa Destinations för första gången från Nynäshamn till Rostock i norra Tyskland. Miljö- och klimatminister Per Bolund deltog vid dagens invigningsceremoni i Nynäshamn. Färjelinjen fick även största delen av regeringens eko bonus-stöd.

För att inviga den nya färjelinjen anordnades en invigningsceremoni i Nynäshamns färjeterminal. Vid ceremonin deltog bland andra Per Bolund, vice statsminister och miljö- och klimatminister, Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och ekobonus på Trafikverket, Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande för Stockholms Hamnar och Harry Bouveng, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn kommun.

– Satsningar som Hansa Destinations leder till direkta minskningar av utsläppen samtidigt som det bidrar till andra positiva klimateffekter. Den här typen av samarbeten mellan det privata och offentliga kommer vara avgörande för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna, sa Per Bolund, vid invigningsceremonin.

Hansa Destinations, som blir en systerverksamhet till Destination Gotland, kommer även att erbjuda en ny möjlighet för resenärer som vill resa mellan Tyskland och Sverige.

Om Hansa Destinations

Den nya färjelinjen Hansa Destinations är en del av Rederi AB Gotlands satsning på mer miljövänliga transportlösningar inom sjöfart. Tidigare i år lanserades en klimatfärdplan för Destination Gotland liksom bolaget Gotland Tech Development med uppgift att driva teknisk utveckling mot en hållbar sjöfart.

– Hansa Destinations är ett av fyra projekt som har beviljats ekobonus. Förflyttningen av transporter från land till sjöss medför en betydande miljönytta, minskad trängsel och till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn, kommenterar Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.

Genom satsningen möjliggör Rederi AB Gotland och Hansa Destinations för överflyttning av gods från landtransporter till sjötransport, ett miljövänligare fraktalternativ som också stöttas av Sveriges regering med ekobonus. Överflyttning av godstrafik till sjövägen mellan Rostock och Nynäshamn kommer att minska utsläppen med minst 20 procent, enligt de beräkningar som ligger bakom stödet.