Första spadtag för Icas nya fryslager

Den 14 november sattes spaden i marken för Icas nya, 23 000 kvadratmeter högautomatiserade fryslager i Hacksta, Västerås. Ica Sverige och Ica Fastigheter investerar sammanlagt 1,8 miljarder i det nya lagret, som ska tas i drift 2026.

Ica Sveriges lagerverksamhet i Västerås utgör ett viktigt nav för butikskedjans centrala logistik och är ett av Sveriges största lager med över 1 100 medarbetare som förser landets cirka 1300 ICA-butiker med färska, frysta och kolonialvaror. Det nya fryslagret kommer att utrustas med en automationslösning för lagerdrift från TGW, vilket kommer att bidra till en effektiv lagerdrift samt en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Ica bygger ett nytt högautomatiserat fryslager i Västerås. Foto Ica Sverige.

−Ica har en lång historia i Västerås och det är med stor stolthet som jag idag sätter spaden i marken för nästa långsiktiga investering i staden. Det nya fryslagret är viktigt för vår affär, det stärker varuförsörjningen till Ica-butikerna och säkrar vår konkurrenskraft på marknaden, kommenterar Emma Lindström, logistikdirektör Ica Sverige.

Emma Lindström, Anna Nyberg och Amanda Grönlund, som är kommunstyrelsen i Västerås stads vice ordförande. Foto Ica Sverige.

Ett växande sortiment och bättre service till Icas butiker och kunder, ligger bakom investeringen. Även effektivisering av logistikflöden och förbättrad arbetsmiljö är viktiga drivkrafter. Det nya lagret är designat för att lagra 22 000 pallar och med kapaciteten att leverera ut 250–300 rullburar per timme till butik. Som ett resultat av detta kommer transporter kunna effektiveras och miljöpåverkan minskas.

− Fryslagret är en viktig investering för Ica, och vi som fastighetsägare är väldigt glada att nu kunna påbörja utvecklingen. Vi kommer att certifiera fastigheten enligt Breeam och har flera viktiga hållbarhetsinitiativ för bland annat minskad energianvändning och för att stärka den biologiska mångfalden runt fastigheten, kommenterar Anna Nyberg, vd på Ica Fastigheter.

Förutom det nya fryslagret investerar Ica i ett nytt lager intill nuvarande lagerverksamhet i Västerås. Det nya lagret kommer att bli cirka 13 500 kvadratmeter stort och bli ny spridningspunkt samt ta över en del av blomverksamheten som idag ligger i Helsingborg. Första spadtaget för blomlagret genomfördes den 31 augusti 2022 och bygget är i full gång. Målsättningen är att den nya verksamheten ska tas i drift till sommaren 2023.

Av Redaktionen