Första spadtag för ny etapp av Stockholm Syd

En ny etapp mark i Stockholm Syd-området på 1,2 miljoner kvm mark, och som ägs av Kilenkrysset och Nykvarns kommun gemensamt, närmar sig utveckling. Ett första spadtag för att dra vägar och infrastruktur genom området har inletts. “Efter sommaren beräknar jag att vi kan börja sälja tomter på området, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun.

Verksamhetsområdet Mörby i Nykvarns kommun är en del av det bubblande Stockholm Syd-området, som kommer bli ett av Stockholms stora verksamhetsområden för logistik och lätt industri de närmaste åren. Utvecklingen av området har dock fördröjts bland annat av frågor som rör dagvattenhanteringen.

Nu har dock Nykvarns kommun kommit så långt att man satt spaden i marken för att dra vägar genom nästa etapp, på 1,2 miljoner kvm mark, där Kilenkrysset äger hälften av marken, och Nykvarns kommun den andra halvan. 600 000 kvm är verksamhetsmark som kommer släppas för etableringar, som kan bebyggas till 60 procent.

– Det här är ett steg på vägen. Framöver kommer vi även utveckla andra detaljplaner i Stockholm Syd-området som totalt är på drygt 1 500 hektar mark, vilket kommer ta ca 10–15 år, säger David Schubert.

Stor efterfrågan

I andra delar av området finns redan bl a Aditro Logistics, Postnord och Budbee. Ett av Sveriges tre elektromobilitetslabb, som går under namnet SEEL, byggs också i området. Det är stor brist på logistikmark söder om Stockholm, och intresset för området är stort, berättar David Schubert.

– Efterfrågan på mark överstiger helt klart utbudet. Vi kommer utveckla en del större logistiktomter på 70 000–80 000 kvm, men även mindre verksamhetstomter som det också är brist på, eftersom många industriområden i centrala lägen bebyggs, säger han.

S-styrda Södertälje kommun, som också äger och utvecklar mycket mark inom Stockholm Syd-området, har uttryckt att man gärna ser etableringar med mycket manuell hantering, då man vill ha många arbetstillfällen till sin kommun. David Schubert, näringslivschef i Nykvarn där lokala Nykvarnspartiet är största parti, uttrycker sig dock annorlunda.

– Vi skulle föredra lager med en högre grad av automation då vi har låg arbetslöshet i kommunen, och hellre vill att kvalificerad arbetskraft jobbar här en pendlar in till Stockholm, säger han.

På plats vid första spadtaget: Jan Persson, vd Kilenkrysset, Gunilla Lindstedt (NP), kommunstyrelsens ordförande och Jörgen Larsson, distriktschef, Skanska. Foto Nykvarns kommun.

Försäljning efter sommaren

Arbetet med att färdigställa det 120 hektar stora verksamhetsområdet i Mörby är ett av Nykvarns kommuns största projekt genom tiderna. Arbetet sker i samverkan med Skanska Sverige, som ansvarar för att bygga ut infrastrukturen och Kilenkrysset.

Byggtiden för de vägar och tekniska anläggningar som nu påbörjas beräknas till ett år, men redan innan dess kommer Nykvarns kommun påbörja försäljningen av tomter för etableringar.

– Efter nästa sommar är det rimligt att försäljningen kommer igång.

Stockholm Syd-området har en mycket god transportinfrastruktur och ett strategiskt läge med närhet till vägar, hamnar och flyg och framförallt till konsumentregionen Stockholm-Mälardalen.

– Det nya verksamhetsområdet kommer långsiktigt att öka vår kommuns konkurrens- och attraktionskraft och skapa många nya arbetstillfällen. Det bidrar till en hållbar utveckling i kommunen men även i regionen i stort, säger Gunilla Lindstedt (NP), kommunstyrelsens ordförande. 

För Nykvarns del följer efter denna etapp en nästan lika stor etapp, var detaljplan troligtvis blir färdig “till sommaren”, enligt David Schubert.

Det nya verksamhetsområdet förväntas stå helt klart runt 2025.

Av Klara Eriksson