Första spadtag för Postnord TPLs nya Köpenhamnslager

Nu är bygget av Postnord TPLs 35 000 kvm stora anläggning i Køge, söder om Köpenhamn, igång. Logicenters bygger och kommer äga TPL-lagret.

I juli tidigare i år meddelande Logicenters att de hade tecknat ett avtal med Postnord TPL i Køge, strax söder om Köpenhamn. Avtalet avsåg utvecklingen av en 35 000 kvm stor logistikanläggning som planeras stå redo för inflytt under hösten 2021. Nu har det första spadtaget för anläggningen tagits.

– Vi är väldigt stolta över att få fördjupa vårt samarbete med Postnord TPL. För Logicenters del är denna byggstart extra rolig då vi kommer att stå som byggherrar och själva stå för uppförandet av den nya anläggningen. Jag är övertygad om att Postnord TPL kommer att bli mycket nöjda med sin nya anläggning som kommer att uppfylla alla deras behov, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd Logicenters.

Fastigheten kommer att ha en tydlig hållbarhetsfokus och kommer att förberedas för installation av solceller på fastighetens tak. Vidare kommer fastigheten även att bli BREEAM-certifierad.

– Vi är väldigt glada över att det första spadtaget nu har tagits för vår nya logistikanläggning. Å Postnord TPL:s vägnar skulle jag vilja tacka Logicenters för ett gott samarbete hittills och vi ser fram emot att få tillträda vår nya fastighet, kommenterar Håkan Lindberg, CEO på PostNord TPL A/S i Danmark.