Första spadtag för Solar Sveriges logistikcenter i Kumla

I fredags förmiddag togs det första spadtaget för installationsgrossisten Solar Sveriges nya logistikcenter i Kumla. Anläggningen blir 48 000 kvm stor och beräknas kunna tas i drift under 2026. Den kommer utgöra navet för företagets distribution.

Det symboliska första spadtaget togs av Anders Koppel, vd för Solar Sverige, tillsammans med Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla, och Gustav Falkenström, vd för byggentreprenören NA Bygg.

– Detta är en enormt viktig milstolpe för Solar Sverige. Vårt nya logistikcenter kommer att stärka hela vår organisation och säkerställa god kapacitet under en väldigt lång tid framöver. Det kommer även att höja leveranskvaliteten och ge våra kunder ett bredare och djupare produktsortiment samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi är väldigt glada över det fina samarbetet med Kumla kommun och NA Bygg som har hjälpt oss realisera byggnationen, kommenterar Anders Koppel, vd på Solar Sverige.

Solar Sverige är den svenska grenen i en koncern som agerar sourcing- och servicepartner inom installation, industri, ventilation och klimat- och energilösningar. Koncernen har 3 000 medarbetare i 6 länder.

Den ca 48 000 kvm stora logistikanläggningen hamnar på Via industriområde i Kumla. Byggnationen är ett viktigt steg i företagets arbete med hållbarhet och ska certifieras enligt Breeam Excellent. Hela anläggningen kommer vara självförsörjande genom solenergi.

– Hållbarhet är en central del i allt Solar gör och genomsyrar självklart hela processen kring byggnationen av vårt nya logistikcenter. Vi har redan påbörjat arbetet med ett flertal hållbarhetsrelaterade initiativ, bland annat när det kommer till den biologiska mångfalden i närområdet, kommenterar Anders Koppel, och fortsätter:

– För oss är det viktigt att verka för att den stärks, både innan, under och efter byggnationen. Därför har vi till exempel tagit hjälp av en ekolog som har genomfört en groddjursinventering i ett närliggande åkerdike. Vi har även påbörjat planeringen för anläggningen av ängsvegetation och inhemska arter av buskar och träd.

Det inledande markarbetet kommer att påbörjas omgående. Solar har tagit det innovativa beslutet att den matjord som grävs upp ska transporteras till närliggande mark där det kommer att skapas ny åkermark. På så sätt bibehåller man balansen i regionens jordbruksnäring.