Första spadtaget för Kicks nordiska omnilager

Nyligen togs det första spadtaget för Kicks högautomatiserade omnilager i Rosersberg, där bolaget ska samla både varuförsörjningen till butik och e-handelslogistiken. På plats var även logistikfastighetsbolagen Bockasjö och Kilenkrysset.

I början av året kom nyheten att Axel Johnsson-ägda Kicks investerar i ett nytt högautomatiserat omnikanallager i Rosersberg för att samla bolagets lager- och logistikverksamhet, liksom koncernsyskonet Åhléns. Bakgrunden till beslutet är att bolaget vill säkra en effektiv, skalbar och hållbar logistiklösning på sina tre marknader: Sverige, Norge och Finland. Tillsammans med den redan lanserade lösningen för att plocka e-handelsordrar i butik ska satsningen korta ner logistikens ledtider.

– Vårt nya lager kommer att framtidssäkra Kicks affär och det är glädjande att implementeringen löper på enligt plan, där vi har ett nära och bra samarbete med bland annat Bockasjö och Kilenkrysset, kommenterar David Heeroma, COO på Kicks.

Investeringen för den 29 000 kvm stora anläggningen beräknas överstiga 200 miljoner kronor och lagret väntas tas i drift under början av 2024. Nästa steg blir den automatiserade skyttellösningen som levereras av Knapp.

– Nästa viktiga milstolpe är när vi påbörjar installationen av automation inne i lagret i november. Automationslösningen, som är baserad på den senaste tekniken, kommer ge oss en kraftigt förbättrad produktivitet och skalbarhet för att stötta en fortsatt lönsam tillväxtresa många år framåt, kommenterar David Heeroma.

Fastigheten, med sina totalt 41 000 kvm yta, utvecklas av Bockasjö och Kilenkrysset intill Åhléns nya lager i Rosersberg. Kicks hyr 29 000 kvm på ett längre kontrakt via ett bolag som ägs gemensamt av fastighetsbolagen.

– Vi gläds åt att få vara en del i Kicks framgångssaga och det samarbete som det här projektet innebär. Omnilagret kommer att byggas med höga hållbarhetsambitioner och klassas med miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent. Bland annat kommer det att drivas av el från solpaneler och ha möjlighet till elladdning av fordon, kommenterar Joakim Hedin, vd för Bockasjö.