Förstudie om vätgasinfrastruktur runt Bottenviken

Forskningsinstitutet Rise och Luleå tekniska universitet utreder en stor potentiell infrastruktursatsning som går ut på att bygga en högtryckspipeline för vätgas runt Bottenviken. Målet är att ta fram scenarier och lösningar för vätgasens roll i energisystemet.

Förstudien om en vätgasinfrastruktur runt Bottenviken görs mot bakgrund av de stora industriella satsningar på fossilfri stålframställning som görs i norra Sverige och Finland. Satsningarna från Hybrit-samarbetet, som nyligen levererade världens första fossilfria stål, och H2 Green Steel kommer kräva mycket stora mängder grön vätgas.

Johan Sandstedt, forsknings- och affärsutvecklare på Rise. Foto Rise.

– Den stora omställningen som nu sker, inte minst i norra Sverige, är en industriell revolution som lockar globalt kapital, stärker svensk konkurrenskraft och gör industrin mer hållbar. Men omställning kräver ett förändrat energisystem. Vi ska se hur en vätgasinfrastruktur i samspel med utveckling av elproduktion och elnät kan ge samhälls- och företagsekonomiska nyttor, kommenterar Johan Sandstedt, forsknings- och affärsutvecklare på Rise.

Förstudien ska visa på de möjligheter och hinder som finns för de olika intressenterna i värdekedjan, från produktion av vätgas till distribution och användning. Den ska vara klar under tidig höst 2022.

– En intressant fråga kopplad till de stora projekten som planeras i norra Sverige är om man ska dra elen till fabriken och göra vätgasen där eller om man ska tillverka vätgasen någon annanstans och skicka vätgasen till fabriken istället. Frågan är mycket komplex och det projekt som vi ska genomföra är ett första steg för att ta fram fakta som kan användas som beslutsunderlag, kommenterar Rikard Gebart, ledare för Luleå tekniska universitets centrum för vätgasteknik CH2ESS.

Gemensam infrastruktur med Finland

Förstudien utgår från behoven och potentialen i Sverige och Finland. Analysen tar också hänsyn till de stora vindkraft- och vätgasprojekt som pågår i regionen, såsom stålproducenten Ovakos satsning på vätgasproduktion i Hofors. Den finska motsvarigheten till Rise, forskningsinstitutet VTT, gör parallellt en liknande förstudie som också ska vara klar till hösten.

– I vår förstudie ska vi bland annat analysera hur en vätgasinfrastruktur runt Bottenviken kan samverka med elsystemet och var man kan förvara vätgasen. Vårt syfte är också att utveckla samarbetsnätverk i Finland och mellan Finland och Sverige samt kartlägga de affärsmöjligheter som ett vätgasnätverk inom finska Österbottenregionen ger, kommenterar Juha Lehtonen, Research Professor VTT Technical Research.

Den svenska förstudien finansieras av Vinnova. Deltagare är Linde Gas, Fu-Gen, Lhyfe, LKAB, Svenska Kraftnät, Skellefteå Kraft, Uniper, ST1, ABB, Fortum, H2 Green Steel, Liquid Wind, Nordion Energi, Vattenfall, Business Sweden, SSAB och Sweco.

I studien ingår en analys och specifikation av de fortsatta utredningsbehov som finns och bör prioriteras för att åstadkomma samsyn och samarbete. Dessutom ska en samarbetsplattform för olika intressenter etableras i anslutning till de pågående projekten Swedish Hydrogen Development Centre, som drivs av Rise och Swerim, och Center for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS) som drivs av Luleå tekniska universitet.