Fortfarande öppet i Göteborgs hamn

Göteborg hamn följer utvecklingen av Coronaviruset intensivt. Anpassningar av verksamheten sker fortlöpande.

– Vi gör allt vi kan för att säkerställa att godsnavet förblir öppet för fortsatt import och export via Skandinaviens största hamn. Vi är i ett läge där vi behöver lägga mycket kraft och energi på att upprätthålla de funktioner vi har i ett normalläge. Tack vare de åtgärder som vidtagits och det stora jobb som görs av alla runt om i hamnen så kan jag konstatera att verksamheten fortsätter att fungera utan större störningar i godsgenomströmningen, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

För att hålla godsnavet öppet och säkra verksamheten så att anlöp och godshantering i Göteborgs Hamn AB ska fungera har man sedan en tid tillbaka infört separata arbetslag. Dessa lag med nyckelfunktioner arbetar ifrån varandra, allt med syfte att viktig kompetens finns på plats och att godsnavet förblir öppet.

Likaså har medarbetare utbildats digitalt i hur man undviker viruset på bästa sätt för att minimera spridning av viruset. De som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas göra så och vid minsta osäkerhet om man känner sig dålig ska man stanna hemma.

– Vi vidtog åtgärder tidigt. Detta har gjort att vi inte behövt agera förhastat utan istället kan överblicka läget, ägna oss åt justeringar nu när spridningen är större och svårare att förutse. Vi har inga föreställningar om att Göteborgs hamn kommer att slippa undan men vi känner tillförsikt tack vare de planer vi har upprättat för hur vi ska hålla hamnen öppen och ha en uthållighet i detta, kommenterar Elvir Dzanic.

I terminalerna ser läget fortsatt bra ut. Veckan började med att 400-metersbjässen Merete Maersk anlöpte kl. 06:06 i Skandiahamnen, ett av fartygen med direktanlöp Sverige – Asien, som går varje vecka. En halvtimme senare, kl. 06:42, anlöpte Magnolia Seaways. Detta är ett av veckans alla 20-30 roro-fartyg som kommer in till roro-terminalen. Den plats där över en halv miljon lastbilstrailers går årligen och kopplar ihop Sverige med resten av Europa. Så här har veckan fortsatt i Göteborgs hamn, med stabil trafik och hantering i terminalerna.

– Vi räknar med ett visst volymbortfall med tanke på den breda samhällspåverkan viruset har. Samtidigt ser vi också en tillströmning av gods som flyttas från mindre hamnar till oss, som är ett större godsnav. Men ännu är det är för tidigt att summera effekterna, kommenterar Elvir Dzanic.

Medan godstrafiken fortsätter fungera bra i samtliga terminaler, syns stora störningar i passagerartrafiken. Stena Lines Tysklandstrafik fortgår medan man på Danmarkslinjerna tvingats pausa passagerartrafiken till och från Danmark på grund av danska restriktioner.

– Vi har en nära dialog med samtliga partners i Godsnavet såsom Stena Line, APM Terminal, Logent AB, Gothenburg Ro/Ro Terminals, Energihamnen, Sjöfartsverket samt övriga myndigheter och branschorganisationer, kommenterar Elvir Dzanic.