Fortsatt låga konkursnivåer i transportsektorn

Ny statistik från UC visar att konkurserna i maj 2021 ligger kvar på rekordlåga nivåer, lägre än i fjol och även lägre än för maj 2019. I transportsektorn har antalet konkurser minskat med 38 procent och inom detaljhandeln är minskningen 34 procent.

UCs statistik för maj månad visar att konkurserna har minskat rejält inom samtliga av de stora branscher som är med i statistiken, jämfört med samma månad i fjol. Antalet konkurser nu är lägre än innan pandemin slog till.

– Att konkurserna inom de flesta branscher fortsätter att minska jämfört med i fjol är inte förvånande, utan en följd av olika åtgärder och stödpaket. Men vad som är intressant är att siffrorna inom flera stora och hårt drabbade branscher i nuläget är lägre än innan pandemin, det vill säga maj 2019. Vad vi ser är troligtvis en effekt av att svagare aktörer och affärsmodeller slogs ut tidigt i krisen, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Inom transportsektorn har konkurserna minskat med 36 procent sedan maj 2020 och 38 procent sedan 2019. Även inom detaljhandeln har konkurserna minskat, med 41 procent sedan 2020 och 34 procent sedan 2019.

– Inom detaljhandeln så har 259 detaljhandlare gått i konkurs under 2021, vilket är 55 företag färre än 2019. Detsamma gäller transportbranschen, där vissa delar behövt stänga ner verksamheten helt medan andra – såsom budföretagen – gynnats av pandemin som i sin tur har drivit på utvecklingen av nya affärsmodeller inom e-handel.