Fortsatt men lägre tillväxt för Postnord

Postnord fortsätter växa under tredje kvartalet 2021, med ökade paketvolymer och ökad omsättning, dock i långsammare takt än vad som setts tidigare under pandemin.

Postnords paketvolymer ökade med totalt 9(11) procent under tredje kvartalet 2021, omsättningen med totalt 5 procent sett till hela koncernen. Samtidigt minskade rörelseresultatet till 323 (747) miljoner kronor och det justerade rörelseresultatet uppgick till 284 (520) miljoner kronor.

– Vi kan nu se effekterna av att pandemin börjar släppa sitt grepp om samhället. Det uttrycks i en avtagande tillväxt i paketaffären, allteftersom restriktionerna börjar lättas upp, samt lägre brevvolymer till följd av minskat behov av utskick med samhällsinformation. Kvartalets resultat påverkades även av ett högre kostnadsläge i den svenska verksamheten, kommenterar Annemarie Gardshol, koncernchef, Postnord.

Det högre kostnadsläget beror på att att anpassningen av produktionskostnaderna för paket inte hunnit genomföras i takt med att tillväxten avtagit, skriver Postnord. Samtidigt har Postnord höjt tempot i utvecklingen av IT-infrastruktur och tjänsteerbjudandet.

– Resultatet är dessutom påverkat av uppstartskostnader till följd av den stora omläggningen av vår produktion i Oslo, som syftar till att skapa utrymme för högre paketvolymer. Vi förväntar oss att den dämpade tillväxten på paketmarknaden fortsätter med ökad prispress som följd. Därför intensifierar vi nu vårt arbete med att anpassa kostnaderna utifrån dessa förutsättningar, kommenterar Annmarie Gardshol.