Fortsatt tillväxt för Trelleborgs hamn

Godsflödena ökade under 2021 och fler än 100 000 fler fraktenheter hanterades i Trelleborgs Hamn, under pågående pandemi. Den största ökningen kan noteras på den intermodala och konventionella järnvägstrafiken.

Trelleborgs hamn har gick framåt 2020, som enda svensk roro-hamn, och fortsätter göra det 2021, enligt nya siffror. 13 procent fler lastbilar och trailers passerade hamnen, och den intermodala trafiken ökade med 27 procent.

Många samverkande faktorer, som en ökad konsumtion av varor, störningar i de globala försörjningskedjorna och en ökad regionalisering med ökade flöden europeiskt, ligger troligtvis bakom, menar hamnens vd Jörgen Nilsson.

– Vi hade en positiv utveckling 2020, och den har fortsatt i år. Min bedömning är att det är relaterat att konsumenterna spenderat mer pengar på sina hem och att det här är snabbaste vägen för godset mot Europa, säger Jörgen Nilsson.

Globala störningar i godsflödena har lett in godset på andra vägar, och trenden mot en ökad regionalisering har antagligen också bidragit.

Trelleborg har räknat ut sina volymer för 2021, men alla svenska hamnar har ännu inte redovisat sina siffor.

– Men ser man till de första tre kvartalen 2021 är vår marknadsandel 28 procent, och jag tror inte den blir mindre, säger Jörgen Nilsson.

Stark intermodal ökning

Den intermodala trafiken ökade med 27 procent under 2021 jämfört med föregående år, vilket betyder att 34 000 trailers har åkt till eller från Trelleborgs Hamn på järnväg. Det följer på en tillväxt på 26 procent, 2020.

− Vårt arbete med att öka våra intermodala transporter (trailers på järnväg) har varit oerhört framgångsrikt och vi ska fortsätta utveckla detta då det är det är det mest miljövänliga sättet att transportera gods på. På två år har vi mer än fördubblat volymen och vi ser fram emot nya volymer, kommenterar Jörgen Nilsson ökningen.

Även den konventionella järnvägstrafiken ökade med 41 procent jämfört med 2020, men från låga nivåer, vilket innebär drygt 27 000 vagnar i Trelleborgs Hamn.

Många lastbilar och trailers
Vad gäller lastbilar och trailers nåddes ett nytt rekord då drygt 872 000 enheter passerade genom Trelleborgs Hamn 2021, vilket motsvarar en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2020.

Trelleborgs Hamn räknar med att hantera 1 miljon lastbilar och trailers 2023. Samtliga av hamnens fyra destinationer, Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda, har en positiv utveckling, skriver hamnen i pressmeddelandet.

Hamnutbyggnaden fortlöper och två nya fartyg väntas 2022
I Trelleborgs Hamn pågår just nu en omfattande hamnutbyggnad och expansion österut som möjliggör ökade godsvolymer och passagerartrafik i framtiden. Färjeläge 13 och 14 är klara och byggandet av färjeläge 11 och 12 beräknas stå klart i februari, precis i lagom tid då TT-Lines första nya Green Ship, som drivs med LNG, beräknas komma. Det andra Green Ship-fartyget är planerat till kvartal 3 2022.