Fortsatt tufft för färjetrafiken

Antalet passagerare i svenska hamnar minskade med 58 procent, till 1,8 miljoner, under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020, enligt preliminär statistik från Trafikanalys. Även godshanteringen har minskat men betydligt mindre, med 3 procent till 41,9 miljoner ton.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg är kvar på mycket låga nivåer sedan pandemin bröt ut. Även godshanteringen i svenska hamnar minskade något under det första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år, kommenterar Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Ökningar och minskningar avser förändringar under första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020.

Passagerare i utrikes trafik minskade mest, med hela 61 procent, till 1,5 miljoner passagerare. Färre passagerare till och från finska hamnar bidrog mest till nedgången, vilket även statistik från Tallink Silja visar. Dessa minskade med 83 procent till 218 000 passagerare. Antalet passagerare till och från EU-länder minskade totalt till 1,5 miljoner (-59 procent).

Minskningen i den totala mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar minskade till 41,9 miljoner ton (-3 procent).

Lossat (ankommande gods) från utrikes hamn minskade med 9 procent, till 18,5 miljoner ton.

Lastat (avgående) gods från utrikes hamn ökade med 3 procent, till 175 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Kryssningspassagerare ingår.

Den samlade statistiken från Trafikanalys hittar du här.