Fraktpriserna sjunker allt snabbare

Franska containerrederiet CMA CGM ser nu tydligt att minskad konsumtion, inflation och ekonomisk osäkerhet leder till en allt lägre efterfrågan på frakttjänster. Detta leder i sin tur till en allt snabbare återgång till mer normala fraktpriser.

CMA CGM gör en vinst på 7 miljarder dollar i tredje kvartalet 2022, vilket är 5,6 miljarder dollar mer än samma kvartal 2021. En stor del av denna vinst beror på de skenande fraktpriser som bland annat orsakats av coronapandemin, global hamnträngsel och till viss del kriget i Ukraina. Men nu ser containerjätten att efterfrågan på frakt faller drastiskt, vilket får fraktpriserna att falla, enligt sajten gCaptain.

– Tredje kvartalet 2022 formades av ihållande geopolitiska spänningar, vilka stimulerade högre inflation och drog ner konsumenternas spenderande, som alltmer går över till tjänster i kölvattnet av covid-19. Dessa faktorer dämpade efterfrågan på frakt, men bidrog också till att lätta på hamnträngseln, skriver företaget enligt gCaptain.

Framöver ser bolaget att inflation, lägre konsumtion och ekonomisk osäkerhet kommer resultera i en snabbare återgång till mer normala fraktpriser i fjärde kvartalet. Då minskar också deras marginaler då energi- och bränslepriserna stiger.

Tidigare har Maersk rapporterat liknande trender: även de såg en rekordvinst kvartal 3 2022 på 10,9 miljarder dollar , men ser också att efterfrågan nu viker, som ett resultat av avtagande ekonomisk aktivitet. Maersk förväntar att den globala efterfrågan på containrar minskar med 2–4 procent under 2022.