Fraktpriserna på väg upp – stiger snabbt

Efter en hyfsat stabil vår så har priset för containerfrakt från Kina har stigit med nästan 50 procent de senaste tre veckorna, visar Shanghai Containerized Freight Index. Nu varnar experter för att det kan bli ännu dyrare och svårt att få tag i kapacitet till hösten.

En kombination av ökad efterfrågan från Europa och USA, begränsad kapacitet ute på haven, liksom containerbrist i Kina är troliga orsaker till att containerpriserna de senaste tre veckorna stigit snabbt.

Dåligt väder i Asien har också gjort att fartyg undvikit att lägga till vid vissa hamnar för att hålla ledtiderna, vilket bidragit till containerbristen tillsammans med den förlängda rutten till Europa, där många seglar runt Afrika för att undvika Röda havet och Huthi-rebellerna, enligt CNBC.

Shanghai Containerized Freight Index som visar på priset för frakt från Kina över världen, har stigit med 48 procent sedan i början av maj. Detta efter att fraktpriserna legat hyfsat stabila under mars-april.

Fraktstörningar som händelserna i Röda havet, dåligt väder, eller en oförväntat hög efterfrågan, rubbar flödena av gods och lastbärare, och nu har många asiatiska hamnar drabbats av containerbrist, vilket bidrar till att driva upp priserna.

Containerpriset stiger i Kina

Priset för att hyra en 40-fotscontainer har ökat med i genomsnitt 88 procent under april och maj, rapporterar containermarknadsplatsen ContanerXChange, som ställt ett antal frågor till sia kunder. Cirka 800 speditörer, containerhandlare och yrkesverksamma inom leveranskedjan i Kina har svarat på undersökningen.

Undersökningen visar att 75 procent av de tillfrågade containerhandlarna och leasingföretagen i Kina upplever ett stramare utbud liksom mycket höga priser på 40 fotscontainrar, drivet av en ökad efterfrågan på västgående handel från Kina. Priset för att hyra containrar har konsekvent stigit sedan november 2023, då huthirebellernas attacker mot sjöfarten i Röda havet började.

Sparar containrarna till hösten – priserna drivs upp

Enligt ContainerXChanges vd Christian Roeloffs har efterfrågan på containrar den senaste tiden varit större än förväntat. och containerhandlarna håller igen utbudet då man förväntar sig en ännu större ökning andra halvåret 2024, vilket driver upp priserna.

– Kombinationen av en “större än väntad” efterfrågan på frakt och förväntan om ytterligare efterfrågeökningar under andra halvåret 2024 driver upp priserna på containerhandel i Kina. Många containerförsäljare håller på sitt lager och förväntar sig ett ökat efterfrågetryck på frakt, särskilt eftersom andra halvåret vanligtvis är en mer hektisk, mer konkurrenskraftig och lönsam säsong för sjöfartsindustrin, säger han i ett pressmeddelande.

Varnar för osäkerheter

Framöver spår ContainerXChange en ökad efterfrågan och pris på containrar, och ett ökat fraktpris till följd av att transportörerna drar nytta av den högre efterfrågan och det stramare utbudet.

Mindre och medelstora företag kan få svårare att säkra containrar och hantera kostnader, varnar man. Situationen kommer att kräva en större ansträngning för att hantera efterfrågeplanering och prognoser.

– Effektiv planering och prognostisering av efterfrågan är viktigare än någonsin för containersjöfarten. Företag måste anta ett proaktivt tillvägagångssätt för att förutse marknadstrender och förbereda sig för framtida osäkerheter, tillägger Roeloffs.

Av Klara Eriksson