Framtiden för citylogistiken är lokal

I samma takt som e-handeln växer och de lokala transporterna blir fler, ökar intresset för smarta logistiklösningar. I citylogistiken är samlastning, eller “lokal logistik” ett sådant område. Dagens Logistik slog följe med Trafikanalys och besökte en av aktörerna: Urban Services i Arenastaden.

Urban Services grundades våren 2017 och är ett samarbete mellan Fabege, Catena, Ragn-Sells och Servistik, med det uttalade syftet att minska de direkta transporterna i stadsdelen Arenastaden norr om Stockholm, genom att leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt logistikflöde. 

I stadsdelen finns jättegallerian Westfield Mall of Scandinavia, ca 4 000 boende och ca 30 000 arbetsplatser. 

– Det är 1,6 km från ena änden till den andra, så vi brukar säga att vi jobbar med ”last kilometer”, inte ”last mile”, säger Jacob Enwall, vd för Urban Services när han visar oss runt.

När Arenastaden är färdigbyggd förväntas 5000 direkttransporter per vecka in i området. Målet med Urban Services är att dessa ska minskas med 70 procent. Foto Catena.

Grunden för lokal logistik är enkel. Alla transportörer lämnar och hämtar sitt gods på någon av de tre godsmottagningarna i Mall of Scandinavia. Därifrån distribuerar Urban Services personal ut gods till fots till kunderna, eller kör ut det med olika typer av elfordon, flera gånger per dag. 

– Större delen av våra nuvarande kunder finns i ”mallen”, och nu pågår arbetet med att ansluta resten av Arenastadens potentiella kunder, berättar Jacob Enwall, när han visar runt på de tre lastkajer från vilka Urban Services opererar.

– Vi gick inte plus förra året, men 2019 ser det ut som att vi kommer att göra det, vilket är kul.

Minska direktelveranser med 70 procent

Arenastaden kommer enligt företagets beräkningar att generera över 5 000 transporter per vecka, utan åtgärder. Målet med Urban Services är att minska dessa med 70 procent. 

Jacob Enwall på Urban Services lastkaj under Mall of Scandinavia. Foto Klara Eriksson.

– Enligt senaste mätningen som vi lät göra under våren 2019 så visade det på att vi har ganska precis 3000  direktleveranser per vecka. Vi kommer att göra nya mätningar framöver för att se vilken effekt vi lyckas uppnå.

På sikt ska US leverera till alla arbetsplatser och även erbjuda tjänster till de boende i området. Men för det krävs utökade och mer ändamålsenliga lokaler, och företaget planerar för en ny fastighet i området.

– Den ingår i en strategisk plan för att kunna växa, och göra det vi idag gör i “mallen” även för privatpersoner och kontor. Vi ska fungera som ombud men även leverera hem, säger Jacob Enwall, som inte helt lyckats få transportörerna att se vinsten med upplägget ännu – men det är något han arbetar för. 

– Jobbar man som transportör och har en lastbil med 10 leveranser till tio olika adresser, är det lättare att lämna alla på ett ställe, i stället för att som idag åka runt och leta efter rätt adress, leta parkering etc. Vi åker ju till kunderna varje dag och kan området, säger Jacob Enwall, som menar att lösningen är win-win för alla parter. 

Underjordisk samlastningscentral

Den nya logistikanläggningen blir ca 2 500–3 000 kvm stor, bara några hundra meter från E18, under en ny padel-hall i området. 

– Det är en ganska stor tomt där man kommer behålla nuvarande sporthall, som kommer att renoveras upp och byggas till.  En ny byggnad för padel uppförs och under den kommer vår samlastningscentral som vi ska hyra att vara placerad. Det blir ett sportcenter/logistikcenter kan man säga. 

Marken ägs av sporthallen och planläggs nu. Den kommer att utvecklas av US ägare och förhoppningen är att den ska stå färdig 2022 eller 2023. Inte en dag för sent, eftersom behovet finns redan nu. 

– Många av butikerna saknar större lagerytor, vilket gör att de använder oss som utskjutande lager, eller när de fått  mer varor än de har plats för i butiken, säger Jacob Enwall. 

– Black Friday är mer hektiskt än vanligt, eller snarare innan datumet inträffar, eftersom att butikerna fylls upp till bredden med varor. Det kommer otroliga mängder gods och många butiker vet inte ens om hur mycket gods de ska få – det bestäms av huvudkontoret någon annanstans.

Mer lokal logistik

Jacob Enwall tror att vi generellt kommer få se mer av “lokal logistik” – eftersom e-handeln driver lokala transporter och människor inte vill ha fler lastbilar som åker runt i deras bostadsområden. 

– Vi ser att det är en växande genre, och det beror bland annat på att vi själva får fler kunder och även förfrågningar från andra områden. Nya områden har vi däremot tackat nej till, eftersom vi vill utveckla verksamheten ytterligare i Arenastaden innan vi går vidare, säger Jacob Enwall.

En kommande lokal logistikverksamhet på annan ort, är “South Business District” i Flemingsberg, som Fabege utvecklar tillsammans med Huddinge kommun. Ambitionen som Fabege har tillsammans med Huddinge Kommun är att området ska stå färdigt 2030 och bli större än Arenastaden. 

– Vi har blivit tillfrågade att vara med i planeringsprocessen, vilket känns jättekul.  I Arenastaden kom vi ju in i efteråt när allt redan var bestämt. Här finns möjligheten att göra rätt från början. Hur ska flödena gå in, var ska man sätta en samlastningscentral etc.

Av Klara Eriksson