Framtidens bilfärja går på vind

Idag presenterar ett svenskt konsortium, där KTH, SSPA och Wallenius Marine ingår, sin vision för framtiden: Den vinddrivna bilfärjan Oceanbird. 

Prototypen, som fått namnet The Oceanbird, ska få kapacitet att transportera 6 000 fordon, och har skapats av KTH Centre for Naval Architecture, marinkonsultbolaget SSPA och redaren Wallenius Marine, genom ett treårigt FoI-projekt, som Trafikverket finansierar med 27 miljoner SEK, och som pågår under 2019–2022, med Wallenius Marine som projektledare. 

Bilfartyget utrustas även med motor, som kan utnyttjas vid behov för att säkra att tidtabeller hålls, men tekniken väntas minska utsläppen för sjötransporten med omkring 90 procent. Oceanbird blir det första nybyggda oceangående segelfartyget för kommersiell lasttrafik sedan de sista stålbyggda råseglarna levererades i början av 1900-talet. Skrovet är specialdesignat för ett seglande lastfartyg och allting måste utformas med tanke på detta – fart, styrteknik, skrovform och design, lastfördelning, riggens utseende, storlek och konstruktion.

“Tusentals år har gått sedan vi lärde oss utnyttja vinden för sjöfart. Vinden har hjälpt oss utforska planeten, och nu ska den hjälpa oss att rädda den. Oceanbird handlar om revolutionerande teknik som kommer att göra sjöfartens lastfartyg verkligt hållbara. Vinden är tillbaka.” skriver konsortiet i ett uttalande inför lanseringen. 

Det nya skeppet har bland annat 100 meter höga segel, och ska kunna segla i en hasstighet på omkring 10 knop.

– Detta innebär ett paradigmskifte inom sjöfarten. Dagens fartyg kör alldeles för fort och förbrukar mycket bränsle. Det har fungerat med de låga oljepriserna, men miljön har tagit stryk. Detta är världens första realiserbara emissionsfria fartygskoncept i modern tid, kommenterar Jakob Kuttenkeuler, professor, Centre of Naval architecture, KTH. 

Målet är att ha ett fartyg färdigt för beställning 2021 – och färdigt för leverans i slutet av 2024. På en presentationen på torsdagen deltog bl a Volvo och visade intresse för den nya hållbara bilfärjan.