Framtidens last mile-lager byggs i Paris

I Gennevilliers utanför Paris bygger Goodman ett 90 000 kvm stort unikt last mile-logistikcenter åt Haropa Ports. Lagret, med namnet “Green Dock”, ska stå klart 2024, byggs i fyra våningar intill kajen vid Seine, med full intermodalitet och med världens största stadsodling med växthus på taket. 

Haropa Ports, de franska hamnarna Le Havre, Rouen och Paris gemensamma hamnbolag, bygger nu ett unikt logistikkomplex i hamnen i Gennevilliers, fem kilometer utanför centrala Paris. Fastighetsbolaget Goodman har fått uppdraget att uppföra och driva det 90 000 kvm stora multimodala fyravåningslagret, som ligger i direkt anslutning till Seine för att möjliggöra last mile-leveranser med pråm. Logistikcentret, som fått namnet Green Dock, ska försörja Parisregionen med koldioxidfria last mile-leveranser. 

– Vi är hedrade att vi fått uppdraget att bygga denna flaggskeppsanläggning i Gennevilliers,  projektdesignen är resultatet av flera års studier och diskussioner och förkroppsligar övertygelsen att flodtransporter blir centrala i framtiden citydistribution. Designen är inspirerad av våra tidigare projekt i Asien, men arkitekturen och miljöfokuset gör Green Dock helt unikt, säger Philippe Arfi, vd för Goodman France i ett pressmeddelande. 

Intermodalt och hållbart

Green Dock, Paris nya fyrvåningslager i Gennevilliers hamn. Bild Goodman

Fasaden byggs av återvunna material, bland annat trä och betong, och fastigheten utformas för hög flexibilitet och upp till 16 olika hyresgäster. Lagret har anslutning till alla transportslag, med järnvägsanslutning, goda vägförbindelser, möjlighet till sjö- och flodtransport och 20 minuter till flygplatsen Charles de Gaulle. Visionen om flodtransport blir allt viktigare för många operatörer, och Stef, DB Schenker och Ceva Logistics har varit engagerade i designen av logistikcentret. 

Fastigheten ska certifieras med Biodivercity, Low-Carbon och enligt Breeam Outstanding, och förses bland annat med en 11 000 kvm stor solcellsanläggning på taket, som ska förse fastigheten med el. På taket byggs också Europas största urbana odling på totalt 17 000 kvm, varav 7 000 kvm växthus, som drivs av Cultivate. 

Det nya logistikcentret beräknas kunna tas i drift runt årsskiftet 2024/2025.

Granne med Ikeas trevåningslager

Ikeas trevåningslager i Gennevilliers. Foto Segro

Green Dock byggs i samma område som Ikeas flervåningslager Paris Air2, som 2019 blev den franska logistikvärldens stora snackis, och från vilket parisarna nu får sina e-handelsvaror hemkörda utsläppsfritt med hjälp av pråm och cykel. 

– Ikeas nya lager i Grennevillier har blivit en snackis av flera skäl; dels för att det är Frankrikes första flervåningslager, men också för att man levererar e-handelsvaror via direktleverans och genom den nya citybutiken i Madeleine i centrala Paris med hjälp av pråmfartyg på Seine, berättar Charlotte Cousin, journalist på den franska logistiktidningen Vox Log. 

Lagret, som är 63 000 kvm stort fördelat på tre våningar, är byggt av GSE och utvecklat av den Segro-ägda, italienska logistikfastighetsaktören Vailog. Lagret togs i drift i juni 2019 och Ikea utnyttjar 50 000 kvm av ytorna – resten hyrs av Gör-det-själv-aktören Leroy Merlin.

Av Hilda Hultén

Fakta om Green Dock

  • 90 000 kvm logistikyta med 10 000 kvm kontorslokaler
  • 16 enheter på 5 000 kvm
  • Fyra våningar tillgängliga för all typer av fordon 
  • 11 000 kvm solpaneler
  • 17 000 kvm takodling, varav 7 000 kvm växthus
  • Bream Outstanding, BiodiverCity och Low-Carbon-certifiering
  • Omlastningsbrygga för flodleveranser