Framtidstron ökar i transportbranschen

Enligt TYAs senaste Trendindikator för branschen uppger hela 29 procent av åkerierna att deras framtidstro påverkats positivt av pandemin. Samtidigt råder en brist på utbildningsplatser för att täcka de växande behoven.

38 procent av de tillfrågade åkerierna anser inte att deras framtidstro har påverkats alls av pandemin. 29 procent uppger att den rentav har påverkats ganska eller mycket positivt. Det syns inte minst i planerna på nyanställning; jämfört med förra årets 25 procent är det i årets mätning 34 procent som planerar att nyanställa det kommande halvåret. Trenden är starkast i landets östra och sydöstra regioner, där 48 respektive 43 procent planerar att nyanställa.

– Branschen har liksom många andra genomgått ett stålbad, men generellt sett har transportnäringen klarat pandemin bra. Krisen har tvingat åkarna att se över verksamheten, skära i utgifter, leta nya uppdrag och bli mer flexibla, kommenterar Petter Lobrinker, projektledare på Transportbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Sämre uppdrag

Även om trenden verkar går uppåt så uppger fortfarande fyra procent att deras framtidshopp påverkats mycket negativt, tretton procent svarar ganska negativt. Den största utmaningen verkar handla om typen av uppdrag företagen har fått. Där uppger hela 68 procent att pandemin påverkat dem negativt.

Grossisterna har klippt flera mellanled och kör ut varor direkt till konsument och vår omvärldsbevakning visar på en ny typ av teknikdrivna, smarta leveranser som kommer starkt

– E-handeln växer och hemleveranserna ökar. Grossisterna har klippt flera mellanled och kör ut varor direkt till konsument och vår omvärldsbevakning visar på en ny typ av teknikdrivna, smarta leveranser som kommer starkt, kommenterar Petter Lobrinker.

Fler kvinnor, få utbildningsplatser

Andelen kvinnor ökar också på både utbildningarna och i lastbilsföraryrket. 2019 var 12 procent av alla nyanställda kvinnor, under 2020 är siffran 16 procent. Samtidigt råder det brist på utbildningsplatser. I dagsläget är det drygt två sökande till varje plats på transportprogrammet, och de förare som tar examen räcker inte till för att täcka behoven.

– Det här är en utbildning som ger jobb direkt på hemorten och producerar nya skattebetalare åt kommunerna. Det borde vara en självklarhet att öka antalet platser, kommenterar Petter Lobrinker.