Frode Laursen tyngs av höga kostnader

Det nordiska transport- och logistikföretaget Frode Laursen lyckades under 2023 sänka sina utsläpp genom att öka andelen transporter på hållbara drivmedel. Men resultatet blev svagare än väntat till följd av en lägre kundaktivitet och ett högt kostnadstryck.

Året präglades av en avmattning inom flera branscher, framför allt byggbranschen som är ett av företagets huvudsegment. Den sjunkande nivån ledde till att man anpassade kapaciteten i början av året, därför landar intäkterna i underkant av förväntningarna. Samtidigt har man inte kosntadsökningar kompenserats fullt ut på marknaden, vilket påverkar resultatet negativt. Företagets ledning ser resultatet på 20,6 miljoner DKK (ca 31,3 miljoner svenska kronor) som “otillfredställande”.

– 2023 har varit ett utmanande år. Jag är dock nöjd med att vi reagerade snabbt i början av året och med hjälp av duktiga och lojala medarbetare lyckades vi snabbt anpassa kapaciteten, kommenterar CFO Jesper Bejstrup.

2023 års resultat för Frode Laursen landade på 20,6 miljoner DKK (motsvarande ca 31,3 miljoner SEK) efter skatt, baserat på en omsättning på 2,15 miljarder DKK (ca 3,27 miljoner SEK). Det egna kapitalet uppgick till 224 miljoner DKK (ca 341 miljoner SEK) och soliditeten var 28,8 procent.

Jesper Bejstrup, CFO på Frode Laursen.

Ansluter till Science Based Targets

Ekonomiska utmaningar till trots har företaget lyckats sänka sin förbrukning av CO2 per hanterad pall. Målet är att minska utsläppen med 35 procent från 2020 till 2030, fram till 2022 har man lyckats minska utsläppen med 22 procent.

En delorsak till förbättringen är att man ökad andelen transporter som går på hållbara bränslen. När fraktvolymerna sjönk under 2023 passade företaget på att dra ner på diesellastbilarna och upprätthålla aktiviteten på de fordon som körs på hållbara bränslen. Det resulterade i att andelen hållbara bränslen i den totala förbrukningen ökade från 18 till 26 procent.

– Vi är stolta över att kunna bidra med så konkreta resultat, men vi vill göra ännu mer. Därför har vi också anslutit oss till Science Based Targets-initiativet 2024 och kommer under den kommande perioden att arbeta med att sätta upp mål som tar oss till Net-Zero år 2050, kommenterar Jesper Bejstrup.

Företaget vill utöka sin position inom lagerlogistik samt nationell och internationell logistik inom dagligvaror, byggmaterial och återvinning i norra Europa. Ledningen förväntar sig en fortsatt svag aktivitetsnivå, men räknar ändå med att stärka sin position och att efterfrågan från nya kunder kommer väga upp effekten av en generell minskad efterfrågan.