Fruktjättar slår ihop logistiken

Frukt- och grönt-jättarna Total Produce plc och Dole Food Company slås samman till Dole plc, världens största frukt- och gröntföretag. Även logistiken ses över.

– Det är en otroligt stor och komplex logistikapparat, men det finns definitivt synergier att hitta, säger Malin Schäfer, logistikansvarig för norra Europa i bolaget.

Av Hilda Hultén

2018 köpte Total Produce in sig med 45 procent i Dole och i februari i år inleddes arbetet med att slå ihop de bägge globala frukt-och grönt-jättarna till ett gemensamt bolag. Den sista juli listades det nya bolaget, som döpts till Dole plc, på New York-börsen.

– Vi ska se över hur Doles och Total Procuces logistikflöden ser ut idag och hur de kan samordnas och effektiviseras. Total Produce har omkring 100 bolag bara här i Norra Europa, och 45 av dem har egna lager eller terminaler. Självklart kommer det att finnas synergier att hitta, men det blir en rejäl utmaning, berättar Malin Schäfer, sedan april logistikansvarig för norra Europa på Total Produce.

Irländska Total Produce har verksamhet i ett 30-tal länder, bara i Norra Europa äger man omkring 100 olika bolag, där Everfresh, Saba, Fruityline och Nowaste Logistics är några av de större i Sverige. Bolaget omsatte närmare 4.3 miljarder euro 2020 och har omkring 6 000 anställda.

Amerikanska Dole Food Company, grundat 1851, är världens största producent och förpackare av bland annat bananer, ananas och druvor, med över 74 000 anställda globalt. Tillsammans omsatte bolagen nära tio miljarder dollar under 2020, och det nya bolaget Dole plc blir nu världens största frukt- och gröntaktör.

Den sista juli blev sammanslagningen av Total Produce och Dole till Dole plc klar. Nu väntar en global samordning av logistiken.

– Som bolag kompletterar Dole och Total Produce varandra jättebra, de är starka inom olika produktsegment på olika marknader. Men operativt finns det såklart massor att göra när två logistikapparater ska bli en.

Konsoliderar flödena

Den största logistikutmaningen i det nya bolaget kommer att vara att optimera och konsolidera bolagens gemensamma flöden, menar Malin Schäfer.

– Tittar vi på Europa har vi stora möjligheter att nyttja våra gemensamma volymer för såväl optimering av både frakter och terminaler och på så sätt minska klimatpåverkan men även säkra att produkter hanteras på ett optimalt sätt hela vägen fram till slutkunden.

Sammanslagningen innebär också att man behöver sätta en gemensam strategi för infrastrukturen ska se ut i koncernen, och samtidigt aktivt arbeta för att nå hållbarhetsmålen.

– Arbetet med att konsolidera och optimera logistikflödena kommer givetvis att ta lite tid och säkerligen innebära en hel del förändringar i vår supply chain. Vi har påbörjat interna workshops och det finns många idéer och planer som nu behöver analyseras och konkretiseras innan vi kan sätta en mer specifik tidplan.

– Operativt finns det såklart massor att göra när två logistikapparater ska bli en, säger Malin Schäfer. Foto Hilda Hultén

Komplex logistik

Även för en inbiten logistiker är frukt och grönt ett utmanande område, menar Malin Schäfer.

– I e-handeln tjatas det ofta om utmaningar med snabba leveranser och svårhanterade försäljningstoppar vid exempelvis black week. Men hanterar du färska livsmedel så lever du i en helt annan värld än om du ska skeppa iväg en tröja eller en bok, det är så oerhört mycket mer komplext. Hantering av frukt och grönt innebär stora svängningar på grund av säsonger. Vi erbjuder de flesta produkter året om, men måste samtidigt förhålla oss till vart produkterna finns vid olika tidpunkter på året.

Förutom lång framförhållning och avancerade analyser för att försöka förutspå efterfrågan på bananer, potatis, jordgubbar och dill, ska också vädret stämma för att skörden ska lyckas.

– Det krävs också mogningsanläggingar, klimatstyrd lagring och en obruten kylkedja i flera led. Färska livsmedel är känsliga för massor av olika sorters påverkan.

På producentsidan ligger utmaningarna i att försöka producera så nära marknaden som möjligt och leveranssidan karaktäriseras av osäkerhet och snabba puckar.

– Volymerna varierar stort från vecka till vecka och det går inte att helt förutse vad säsonger och trender kommer att innebära för logistiken. Beställningarna kan ändras sent på kvällen innan eller samma dag som leveransen, och färskvaror måste vara framme inom max ett dygn, annars riskerar de att bli dåliga och osäljbara, säger Malin Schäfer.

– Det är en extremt tajt hantering kring de här varorna, som logistiker är det nog det mest utmanande man kan jobba med. Men också det roligaste.

Av Hilda Hultén