Fryskapacitet känslig del i vaccinlogistiken

Nu presenterar regeringen hur den svenska covid-19-vaccineringen ska gå till, och globalt ska omkring 271 miljoner kylda vaccindoser per månad, eller 9 miljoner per dag, levereras i världen 2021. Men den fryskapacitet som krävs för att distribuera de nya vaccinerna kan bli svår att få fatt i, menar ABI Resarch´s Susan Beardslee.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19, som presenterades på tisdagen. Den innebär att staten betalar för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för utförandet.

– Sverige ska vara redo att vaccinera skyndsamt när vaccinen kommer. I den här överenskommelsen går staten går in med flera miljarder kronor och regionerna gör samtidigt ett jättejobb med att förbereda för vaccinationerna, sa socialminister Lena Hallengren (S) på presskonferensen. 

Förberedelserna handlar bland annat om logistik, lagerhållning, inköp av utrustning, samt vaccinationsregister och utbildning av personal. 

– Regionerna har lång erfarenhet av att vaccinera, det är ett av de viktiga huvuduppdrag vi gör varje år, till exempel för säsongsinfluensan, sa Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Marie Morell. Foto SKR.

– Nästan 2 miljoner vaccinationer för säsongsinfluensa har gjorts, mitt i en pandemi, Vi har kompetensen och erfarenheten att hantera vaccinationsprogram på ett patientsäkert sätt.  

Staten går in med totalt 9 miljarder kronor för att finansiera vaccineringen. Regionerna kommer få 275 kronor per vaccindos, krävs det två doser per person ersätts det med 550 kronor. 700 miljoner kronor betalas ut till regionerna för att de ska klara att vaccinera många under kort tid, och ytterligare 400 miljoner (utöver de tidigare 300 som aviserats) för de förberedelser regionerna måste göra. Slutligen lägger staten 4,5 miljarder på inköp av vaccin.

21 nya kryofrysar

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som tar ansvar för leveransen av vaccinet till en punkt i varje region, och därifrån tar regionerna med hjälp av länsstyrelserna över ansvaret för att fördela doser och genomföra vaccinationen. 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att köpa in 21 nya kryofrysar för att kunna  förvara det vaccin som kräver en ultralåg temperatur. 

– Sägas ska att de flesta regioner redan har kryofrysar, men med de här uppdraget hjälps vi åt, stat och region, för att nödvändig utrustning ska vara på plats, sa Lena Hallengren.

Överenskommelsen gäller för all vaccination mot covid-19 under hela 2021, och det gemensamma målet, enligt överenskommelsen, är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021. 

Detta kräver dock att vacciner godkänns och levereras i tillräckligt hög takt.

Global logistikutmaning

I väntan på att de nya vaccinen ska godkännas och produceras förbereder sig nu den globala transportindustrin, och totalt väntas omkring 271 miljoner kylda vaccindoser per månad, eller 9 miljoner per dag levereras i världen. Enligt tech-konsulten ABI Research kommer omkring 857 kyllastbilar lämna läkemedelsföretagen Pfizers och Modernas produktionslanläggningar och lager varje månad under 2021, och om Astra Zeneca också får sitt vaccin godkänt kommer dessa tal att öka rejält. Distributionen kommer också att växa och bli mer komplicerad i takt med att distributionen till större städer och marknader är avklarad, och vaccinet ska ut till mer otillgänliga och glesbefolkade områden.  

Totalt väntas omkring 271 miljoner kylda vaccindoser per månad, eller 9 miljoner per dag, levereras i världen. Foto Pfizer

– De tidiga vaccinkandidaterna kräver ultralåg temperatur, ned emot -70 grader. Det finns en brist på lagringskapacitet för denna typ av vacciner, och tillgången på containrar för att lagra och transportera dem är inte särskilt vanliga, eftersom dessa krav normalt inte ställs på vaccin, förklarar Susan Beardslee, frakt- och logistikanalytiker på ABI Research. 

Susan Beardslee. Foto ABI

– I nuläget krävs två doser per patient, med 21-28 dagars mellanrum. Det innebär att USA kommer att behöva åtminstone 662 miljoner doser, och EU kommer att behöva omkring 1,5 miljarder doser. 

Kräver hjälteinsatser

En utmaning kommer att vara möjligheten att sömlöst följa temperaturerna, och säkra att kylkedjorna är obrutna. Detta kräver integrerad mjukvara och sensorförmåga, och samarbete mellan publika och privata aktörer, troligen även mellan konkurrenter. 

– Behovet av teknologi, strategi och operativ kvalitet kommer att kräva en transparens, flexibilitet och skala som vi aldrig sett tidigare. Det kommer att krävas hjälteinsatser långt bortom själva vaccinutvecklingen, menar Susan Beardslee.

Risk för cyberattacker

Vaccinleveranserna kan också komma att försenas av cyberattacker mot försörjningskedjorna. Enligt IT-säkerhetsföretaget Mimecast är det sannolikt att cyberbrottslingar kommer att ge sig på distributionskedjorna.

– Med tanke på vaccinets stora betydelse är det sannolikt att vi kommer se riktade cyberattacker mot försörjningskedjan, säger Carl Wearn, chef för cyberbrottslighet på Mimecast i ett pressmeddelande.

Enligt Mimecast är transportföretag och logistikcentra särskilt utsatta för cyberattacker. I värsta fall kan attackerna förlama ett företags hela IT-infrastruktur.

– Organisationer som verkar i dessa branscher måste vara oerhört medvetna om att de löper större risk än andra att utsättas för cyberattacker, förklarar Carl Wearn.

Organisationer som verkar i dessa branscher måste vara oerhört medvetna om att de löper större risk än andra att utsättas för cyberattacker

Även IBM har nyligen gått ut med att det förekommer attacker och sabotage mot den kommande vaccinlogistiken, rapporterar BBC.

Av Hilda Hultén & Klara Eriksson