Full fart i ekonomin – men flaskhalsar oroar

Ekonomin har kommit på fötter igen, drivet av att både produktions- och konsumtionsmönster normaliseras tack vare vaccinationer och restriktionslättnader. HUI Research justerar därför upp sin BNP-prognos till 3,7 procent. Samtidigt råder både brist på insatsvaror och personal.

Utvecklingen under 2021 har överraskat positivt och HUI Research justerar därför upp sin BNP-prognos för året till 3,7 procent, i fasta priser.

– Ekonomin växlar upp till följd av vaccinering och restriktionslättnader, men tillväxten är lite paradoxal. Både industrin och handeln går på högvarv men det saknas insatsvaror på grund av sourcingproblem. Kompetensbrist råder i många företag samtidigt som var tionde är arbetslös, kommenterar Ola Nevander, analytiker på HUI Research, i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen Svensk Handel larmar därför om minskade lönsamhet inom detaljhandeln, samtidigt som den enligt HUI Research gått urstarkt under årets andra kvartal. Branscher som gynnats av ”pandemieffekter” håller ångan uppe medan den hårt drabbade modehandeln gör comeback när fler kunder vågar sig till butikerna. Årets prognos för sällanköpsvaruhandeln höjs till 4,5 procent i löpande priser, vilket skulle vara den högsta årstillväxten sedan 2015.

Dagligvaruhandeln får ökad konkurrens när restaurangmarknaden repar sig, och prisökningstakten på livsmedel har varit låg under inledningen av året. Prognosen för 2021 sänks därför till 1,5 procent i löpande priser.

– Det finns fortfarande en tydlig ”pandemieffekt” som stimulerar konsumtionen av varor och håller tjänstekonsumtionen nere. Det svåra för detaljhandelsföretagen är att de måste hantera en mängd kortsiktiga effekter samtidigt som det krävs stora resurser för att investera i konsumentupplevelsen på tio års sikt om man vill stå sig i konkurrensen, avslutar Ola Nevander.