Full medlemsaktivitet på Plan

Logistikföreningen Plan fördubblade antalet deltagare på sina evenemang 2020, trots att nästan alla fysiska aktiviteter ställdes in. Vårens program fylls nu snabbt med flera webinarier och kurser, bland annat genom ett nytt samarbete med digitala kursutvecklaren Quick&Clever. 

Pandemin har inneburit stora svårigheter för att träffas fysiskt, men möjligheterna att nätverka digitalt har aldrig varit större. Under mars har fem webinarier arrangerats i Dagens Logistiks medlemsorganisation Plans regi, och kalendariet fylls hela tiden på med nya aktiviteter och kurser. 

– Totalt hade vi dubbelt så många som deltog i våra evenemang under 2020 än 2019, berättar Axel Ågren. Foto Hilda Hultén

– Det är kul att fler nu har möjlighet att delta, vi har haft ett fullspäckat och välbesökt program under våren och det tillkommer nya event hela tiden, berättar Axel Ågren på Plans kansli.

Under 2020 tappade föreningen intäkter, inte minst när vårens Plan-konferens fick ställas in med kort varsel. Samtidigt lyckades man ställa om höstens aktiviteter till digital form, vilket lockade fler deltagare.

– Forsknings- och tillämpningskonferensen i oktober blev väldigt lyckad, med deltagare från hela landet. Totalt hade vi dubbelt så många som deltog i våra evenemang under 2020 än 2019, och med större geografisk spridning än vanligt.

Nu laddar föreningen för den digitala Plan-konferensen i april.

– Vi har inte möjlighet att göra studiebesök i år, men programmet är fantastiskt och borde verkligen locka många deltagare, säger Axel Ågren.

Konferensprogrammet är fantastiskt och borde verkligen locka många deltagare

Nytt kursutbud från Quick&Clever.

Insikt och kompetens är centrala byggstenar i ett lyckat förändringsarbete. Foto Quick&Clever.

Plan har också inlett ett samarbete med utbildningsföretaget Quick&Clever, som nu tar fram ett antal utbildningar baserade på Sandviks framgångsrika ”Time Is Capital”-program.

– Kurserna har fokus på sammanhang och förståelse snarare än akademiska detaljer, säger Rikard Kallberg.

– Det är väl genomarbetade, pedagogiska och interaktiva kurser på grundnivå, inom områden där behovet av kompetensutveckling är som störst i industrin, berättar Rikard Kallberg på Quick&Clever.

Kurserna är tvåspråkiga, Svenska/Engelska och avslutas med självtest.

– Kurserna är kompetensbreddande med fokus på sammanhang och förståelse snarare än akademiska detaljer.

Den första kursen; Tid & kapitalstyrning släpptes i mars. Ytterligare två kurser, Lagerstyrning samt Kundkrediter & betalning, släpps i samband med Plan-konferensen i april. Därefter släpps en kurs per månad. Kurserna riktar sig till alla som arbetar i producerande företag.  

– Innehållet tar någon timme att gå igenom och ger en grundförståelse för de viktigaste processerna i tillverkande företag, en viktig kunskap om man vill öka kompetensen och kunna driva förändringsarbete i en organisation.

Av Hilda Hultén