Gasum levererar LNG till Wasaline

Nordiska energibolaget Gasum bygger en kundterminal i Vasklot för leveranser av LNG, flytande naturgas. Kundterminalen ska försörja både Wasalines nya fartyg Aurora Botnia och Wärtsiläs nya Smart Technology Hub med LNG.

Gasum bygger en kundterminal i Vasklot, Vasa, för att därifrån leverera LNG till Wasalines nya fartyg Aurora Botnia, som sätts i trafik i år, samt Wärtsiläs nya teknikcenter Smart Technology Hub, som blir färdigt i höst. Kundterminalen kommer till genom ett avtal med Vasa stad, NLC Ferry Oy och Wärtsilä Finland Oy. Via terminalen kan Gasum även betjäna andra kunder.

Tommy Mattila, försäljningschef Gasum. Foto Gasum

– Vi vill hjälpa kunderna att minska sitt eget koldioxidavtryck. De kostnadseffektiva möjligheterna till minskade utsläpp som gasen ger är betydande inom industrin samt inom sjöfarten och landsvägstrafiken. Det här projektet stärker och möjliggör också en smidig övergång till att använda biogas för kunderna, kommenterar Tommy Mattila, försäljningschef på Gasum.

– Fartyget Aurora Botnia, som kommer att trafikera sträckan mellan Vasa och Umeå, är snart färdigt. Motorerna i fartyget drivs med flytande naturgas och i framtiden med förnybar biogas. Hållbar utveckling blir allt viktigare för våra kunder och även för hela Vasaregionen, kommenterar Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Enligt Vasa stads energi- och klimatprogram har staden som mål att bli en koldioxidneutral stad på 2020-talet. Samarbetet kring Gasums nya kundterminal ses som ett viktigt steg mot det målet.

– Det är bra att man i och med det här samarbetet ökar tillgången till gas i hela Vasaregionen. Vårt samarbete är även ett exempel på hur vi i Vasa förenar vår kompetens på energiområdet och uppnår renare energilösningar, kommenterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.