Gasum ökar produktionen av biogas

Gasum strävar mot att bli koldioxidneutrala genom att införa nya miljömålsättningar. Företaget har för avsikt att öka tillgängligheten av biogas till 4 TWh för att nå en kumulativ minskning av koldioxidutsläppen på en miljon ton.

Ett viktigt sätt att nå nollutsläpp är att öka användningen av förnybar biogas inom väg- och sjötransporter och längre fram även inom industrin. Gasum siktar på att förbättra tillgängligheten av biogas genom att öka biogasproduktionen och anskaffningen till 4 TWh före 2025.

Johanna Lamminen, vd för Gasum.

– Ansvar är centralt i Gasums strategi. Under de senaste åren har vi ökat tillgängligheten för gas inom väg- och sjötransporter och till industrin. Gas är ett kostnadseffektivt alternativ för att uppnå utsläppsminskningar, kommenterar Johanna Lamminen, vd för Gasum.

Målet med den ökade produktionen är att uppnå en kumulativ utsläppsminskning på en miljon ton. Utöver detta satsar de även på andra förnybara gaser som syntetisk metangas och grön vätgas.

– Vi arbetar för närvarande med andra energioperatörer för att utforska möjligheten att bygga en pilotanläggning för produktion av syntetisk metangas, kommenterar Lamminen.