Gävle hamn bygger ny kemikaj

Gävle hamns ca 90 år gamla kemikaj har nu nått vägs ände och ytterligare renoveringar är inte möjliga. Med start i januari 2022 byggs nu istället en ny och modernare kemikaj, anpassad efter dagens kravbild. Den nya kajen ska stå klar 2023.

Gävle Hamn ABs nuvarande kemikaj är byggd på 1930-talet och har sedan dess genomgått flera renoveringar. Men vid den senaste besiktningen konstaterades att ytterligare renoveringar inte är möjliga, utan en ny kaj anpassad efter dagens krav behöver byggas.

Igår onsdag fick PEAB anläggning entreprenadkontraktet för den nya kemikajen. Arbetet med byggandet av den nya kajen förväntas påbörjas i januari 2022 och avslutas i oktober 2023. Total kontraktssumma beräknas uppgå till 89 450 000 kronor.

Den nya kajen kommer placeras i ett nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning, nya rörledningar och ny länspumpstation. Den kommer i jämförelse med den gamla kajen utrustas med ett långt mer effektivt brandbekämpningssystem i form av moderna kyl och skumkanoner. Dessutom kommer Gävle hamn efter 2023 kunna ta emot fartyg med ett djupgående på upp till 9 meter, till skillnad från dagens djup som tillåter 8,86 meter.

Under 2022 kommer pålningsarbeten genomföras, följt av betongarbeten och anläggning av kajdäck/dykdalber, samt byggarbete av rörledningar. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, byggnader och fundament mm. Muddring och rivning planeras ske under 2023.

Allt arbete kommer att bedrivas under pågående verksamhet, då nuvarande befintlig kemikaj måste vara i full drift och funktion under hela entreprenaden.