Gävle Hamn erbjuder elanslutning vid energikajen

Ostkustens största containerhamn planerar att erbjuda landström till fartyg vid energiterminalen, kaj 27. Anläggningen ska tas i drift nästa sommar och flera rederier förbereder parallellt sin fartyg för att kunna ta emot landström.

Elanslutning vid kaj sparar bränsle då fartyg kan stänga av sina hjälpmotorer då de ligger vid kaj. Gävle hamn bygger nu landströmsanslutning vid sin energikaj och parallellt med satsningen på landström har rederierna Terntank och Donsötank, som trafikerar hamnen, båda börjat förbereda för landström på sina nybyggda fartyg.

– Hela transportsektorn är en utmaning med långa logistikkedjor och många aktörer. Alla måste samverka för att vi ska klara en snabb omställning till fossilfritt. Vi vill bidra från hamnens sida genom att erbjuda elanslutning. Vi ser det också som en möjlighet att vi, tillsammans med andra hamnar som väljer samma resa, blir en tröskelsänkare för rederierna att påskynda ombyggnation av fartyg, kommenterar Linda Astner, hållbarhetschef för Gävle Hamn.

Förutsättningarna för att elansluta fartyg vid kaj beror på flera faktorer, skriver Gävle hamn i ett pressmeddelande. Frekvensen av återkommande anlöp av samma fartyg, liggtiden, osäkerheter i internationella standarder för hur elen ska överföras samt kostnaden för att bygga om fartyg och kajer. Därför är det främst hamnar med färje-, kryssnings-, och roro-trafik som hittills kunnat erbjuda elanslutning, enligt hamnen.

– Det är lite av en “hönan och ägget”-problematik. Vi har följt utvecklingen nationellt och internationellt under en längre tid för de segment vi har i Gävle, vilket är container-, bulk-, projektlaster och tankfartyg. Det känns otroligt hoppfullt att rederierna i energisegmentet nu börjar förbereda sina nya fartyg för att ta emot landström, säger Niklas Hermansson, trafikchef för Gävle Hamn, i ett pressmeddelande.