Gävle hamn ser liten påverkan från Coronautbrottet

Gävle Hamn följer utvecklingen av coronautbrottet och dess fökljdeffekter noggrant, men ser än så länge liten påverkan på godsflödena genom hamnen.

Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur. Man vet att Kinas industriproduktion gick ner kraftigt en tid som en följd av Coronautbrotten och att det nu börjar återgå till det normala igen.

– Med ett antal veckors eftersläpning kommer detta påverka Gävle hamn, men man vet inte exakt när – om det är det vi har sett en svag nedgång av eller om det faktiskt är konjunktur och att påverkan från COVID-19 fortfarande är att vänta, säger Fredrik Svanbom vd Gävle Hamn, i ett pressmeddelande.

– Vetskapen att Kina börjar återgå till normal produktion känns lättande dock då en nedgång, förutom en minskning av import, även innebär ett underskott på tomma containrar som är nödvändigt för exportindustrin.

Gällande de övriga terminalerna (bulkterminalen, Terminal Granudden och Energiterminalen) så har COVID-19 ännu inte påverkat godshanteringen nämnvärt och det är svårt att sia om hur de kommer att påverkas.

– De som drabbas hårdast just nu är de som arbetar med persontransporter som till exempel kryssningsfartyg och den typen av transporter har vi inte här i Gävle hamn, avslutar Fredrik Svanbom.