Gävles containerkranar på plats

Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till Ostkustens största containerterminal. Kranarna är av modellen Super Post Panamax, den största sorten som finns tillgänglig. Med de nya kranarna kan hamnen ta emot större fartyg som lastar uppemot 22 containrar i bredd, mot dagens 13.

– De nya kranarna med sin höjd på 125 meter markerar hamnens betydelse för basindustrins export och expanderar porten för import till Sverige. Yilport är mycket stolta över att leverera sådan utrustning och infrastruktur för att möjliggöra för Sverige att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Eryn Dinyovszky, General Manager på Yilport Nordic, i ett pressmeddelande.

Containerkranarna är eldrivna och kommer att öka produktiviteten samtidigt som de minskar koldioxidutsläppen och ljudnivåerna. De kommer med möjlighet till hög grad av automatisering, även om kranarna också kan köras traditionellt med förare placerade i kranen. Kranarna kompletteras med sex portalkranar som kommer sköta stapling och de levererades tidigare i år.

Gävles utbyggnad av containerterminalen närmar sig slutdatum. Foto Gävle hamn.

Yilport Nordic och Gävle Hamn AB har tillsammans investerat över en miljard kronor för att bygga ut containerterminalen i Gävle och möta den ökade efterfrågan på containertransporter.

– Det är en långsiktig investering för de närmaste 20 till 30 åren för att möta efterfrågan och hantera ökande volymer och därmed skapa nya möjligheter för den exporterande basindustrin, kommenterar Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Kranarna levereras färdigmonterade på fartyg. Avlastning från fartyget tar ungefär en vecka. Sedan följer ett par månader av installation på plats, integrering med operativsystem innan de kan tas i full drift.

Invigning av den nya containerterminalen kommer att ske i september.

Fakta:

Genom de nya kranarna närmar sig utbyggnaden av containerterminalen sitt slutskede. Terminalens kapacitet går från 250 000 TEU* till 600 000 TEU per år. De senaste åren har flera investeringar genomförts i Gävle hamn, i bl a nya lagerbyggnader, järnväg och uppgraderad inseglingsled för att de större fartygen ska kunna anlöpa.