Gävles nya containerhamn öppnar 2021

Gävle hamn och operatören Yilport investerar 700 miljoner SEK i containerterminalen för att öka kapaciteten från dagens 250 00 TEU till 600 000 TEU. Terminalen skulle egentligen öppnas nu till sommaren 2020, men planeras nu efter vissa Corona-förseningar, att öppnas 2021.

Ur Dagens Logistik nr 2 2020 – läs hela numret här. Läs även om Norvik och Inge Vierths analys om läget för hamnarna.

Den nya containerterminalen ska bli automatiserad och digitaliserad, med eldrivna fordon, och 124 meter höga kranar. Hamnen betjänar främst industrin i Mälardalen, Gävleborg, Dalarna och fungerar som importhamn för bland annat flygbränsle till Arlanda flygplats.

Coronapandemin har slagit hårt mot de flesta branscher och så även mot sjöfarten. Det påverkar dock inte hur man ser på investeringen i en ny containerterminal. 

– Investeringen är redan igång och det är en långsiktig investering som vi tar på 20–30 år. Under så lång tid kommer vi se både hög- och lågkonjunkturer, och det är inget som påverkar den långsiktiga strategin, särskilt inte när de sker på det här oväntade sättet, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn AB, som tillsammans med hamnoperatören Yilport bygger ut containerterminalen.

Gävles utbyggnad av containerterminalen försenas till 2021 på grund av Corona.  Foto Gävle hamn.

Totalt investerar Yilport 500 miljoner kronor i den nya containerterminalen i form av kranar, truckar och annan utrustning, och kommunala bolaget Gävle Hamn AB lägger till 200 miljoner för att bygga ut kajytan. 

Klarar kapaciteten trots försening

När satsningen presenterades 2018 förklarades att kapaciteten i den befintliga containerterminalen var nådd – men i och med att godsflödena över kaj sjönk med 9 procent 2019, råder i dagsläget inte någon kapacitetsbrist. Coronapandemin har också påverkat färdigställandet av utbyggnaden, som skulle ha blivit klar sommaren 2020.

– Det är tråkigt naturligtvis, vi vill ju ha klar anläggningen, kommenterar Fredrik Svanbom den försenade terminalsutbyggnaden. Foto Gävle hamn

– Det föreligger inga problem med att hantera de volymer som finns ännu. Vi ser en viss avmattning i volymer genom hamnen, och förväntar oss en avmattning de närmaste åren, så jag ser inte att förseningen innebär några problem kapacitetsmässigt. Jag tror containerterminalen kan stå klar våren 2021, säger Håkan Bergström Molin, försäljningschef på Yilport i Sverige. 

Vi tror på en fortsatt svag nedgång fram till i höst, och sedan en successiv återhämtning

Gävle hamns utbyggnad av kajytan kommer alltså ta några månader längre än beräknat, och Yilports leveranser av kranar, truckar och annan utrustning är även de försenade. 

– Det är tråkigt naturligtvis, vi vill ju ha klar anläggningen så att rederierna kan anlöpa med större fartyg, förbättra terminalhanteringen och därigenom produktiviteten i hamnen, säger Fredrik Svanbom.

Gävle hamn vill såklart attrahera nya flöden till hamnen, men det kan bli svårt den närmaste tiden.

– Vi påverkas ju i allra högsta grad av konjunkturläget. Om vi går tillbaka till finanskrisen 2008–2009 så ser man ett ordentligt jack i kurvan under de åren, och det tog lång tid innan man var uppe i samma volymer igen. Självklart skulle en djup recession nu framöver påverka även oss.

Renodlad godshamn

Gävle hamn är en renodlad godshamn, och har inte drabbats av minskningen av passagerar- och färjetrafiken, som slagit hårt mot många hamnar. Men även godsflödena påverkas av pandemin – hur är dock väldigt olika beroende på segment. 

– Flygbränslet har såklart minskat enormt, men det sjunkande oljepriset har lett till en stor inlagring av olja i våra bergrum, så där har vi sett en ökning. Medan stålindustrin som riktar sig mot fordonsindustrin kanske inte är så jättepositiva, går viss pappersindustri för högtryck, så för vår del jämnar det ut sig ganska mycket. Övriga segment ligger ganska stabilt, med en svag nedgång totalt sett det första kvartalet. Vi tror på en fortsatt svag nedgång fram till i höst, och sedan en successiv återhämtning. Normala volymer dröjer nog ytterligare år. Men allt beror såklart på vilka beslut som fattas kring resor, nedstängningar etc i olika länder, säger Fredrik Svanbom. 

I det stora hela har 2020 hittills gett bra resultat i fråga om godsomsättning och fartygsanlöp och både Gävle Hamn AB och Yilport Nordic ställer sig positiva till framtiden.

– När pandemin lagt sig och konjunkturen stabiliserats står Gävle hamn redo att möta den ökade efterfrågan på godsflöden, avslutar Fredrik Svanbom.

Av Klara Eriksson

Gävles nya containerterminal

  • Investering: 700 miljoner SEK varav Yilport står för 500 miljoner SEK och Gävle hamn 200 miljoner SEK. 
  • Kapacitet: 600 000 TEU efter utbyggnad
  • Djup: som mest 12,2 meter