Genova bygger 35 500 kvm i Uppsala

Fastighetsbolaget Genova har just nu två logistikfastigheter under uppförande i Fyrislund i Uppsala. En som är 21 500 kvm som ska stå klar i november och är såld till Nyfosa. Den andra på 14 000 kvm byggs på spekulation och ska stå klar nästa sommar. “Vi ser ett jätteintresse för att etablera logistik i Uppsala” säger Genovas vd Michael Moschewitz.

Uppsala har haft förvånansvärt lite logistiketableringar de senaste åren, trots sitt fördelaktiga demografiska läge som Sveriges fjärde största stad befolkningsmässigt och närhet till Sveriges största befolkningscenter i Mälardalen. Regionen Uppsala/Heby hamnade på plats 18 på listan över Sveriges 25 Bästa Logistikägen 2021, en placering man klättrat till tack vare att Hebys expansiva e-handelsläge Morgongåva räknas till läget.

Men nu ser Uppsalas stilltje på logistikfronten ut att vända. Det senaste året har två nya logistikbyggen dragit igång i Fyrislund i sydöstra Uppsala.

Michael Moschewitz. Foto Genova

– Fyrislund har ett fantastiskt bra läge intill E4 vid infarten till Uppsala och är ett verksamhetsområde med handel och logistik som växer fram i snabb takt, berättar Michael Moschewitz.

Genova Property Group AB är ett svenskt fastighetsföretag med säte i Stockholm, som förvaltar kommersiella, samhälls- och bostadsfastigheter i Storstockholm och Uppsala. omkring 60 procent av beståndet består i samhällsfastigheter, och resten i kommersiella fastigheter.

– Vi äger en del logistik- och lagerfastigheter, men det är inga stora lådor utan mer blandfastigheter och mindre, stadsnära lokaler för last mile-logistik, berättar Michael Moschewitz.

Bygger två nya logistikfastigheter

Just nu har Genova två större logistikfastigheter under uppförande i Fyrislund. Den ena fastigheten, Danmarks-Kumla 8:31, förvärvade Genova som en projektfastighet under hösten 2020, och såldes till Nyfosa i en stor bytesaffär i våras. Fastigheten, som blir totalt 21 500 kvm ska stå klar i november och är uthyrd till 80 procent, bland annat till Östra Aros Padelutveckling, Vaksala glas, Carglass och Anticimex. Nyfosa tillträder vid färdigställandet.

– Det är en blandfastighet med flera olika hyresgäster och verksamheter, bland annat maskinuthyrning och padelhall men också logistik. Vi har haft ett stort intresse från kunder, så lokalerna är nästan helt fulla.

I maj i år köpte Genova ännu en logistikfastighet i Fyrislund; projektfastigheten Söderhällby 1:9, som blir totalt 14 000 kvm stor och ska stå klar i juni 2022. Fastigheten certifieras med Miljöbyggnad Silver, och totalt investerar Genova 210 miljoner SEK i fastigheten. Första hyresgästen PDL (padel) hyr 15 procent av ytan på ett tioårskontrakt.

– Jag tror att det kommer att vara 4–5 olika hyresgäster med olika typer av logistikverksamhet. Vi har köpt bägge de här fastigheterna mer eller mindre tomma, men vi tror på Uppsala, det är en jättebra marknad.

Enligt Michael Moschewitz är Uppsala och Fyrislund inget läge för stora centrallager, istället ligger fokus på last mile-sektorn.

– Hyrorna är lite för höga här för att anlägga klassiska centrallager. De verksamheter som etablerar sig är framförallt inom bilindustrin, handelsföretag och medtech-sektorn.

Av Hilda Hultén