Gods på järnväg ökar i Trelleborgs hamn

Nya siffror från Trelleborgs Hamn visar att godsmängderna som transporterats genom hamnen minskade med drygt 5 procent under 2023. Men andelen gods som transporterats via järnväg har växt starkt.

Under 2023 minskade den totala godstrafiken genom Trelleborgs hamn med 5,4 procent, till 827 000 enheter. Hamnbolaget anser att det får ses som ett bra utfall i förhållande till andra hamnar.

Även om mängden gods totalt minskade under året, så ökade mängden gods som transporteras på järnväg till och från hamnen. Den konventionella trafiken ökade med 48,1 procent, vilket innebär 27 000 vagnar. Den intermodala trafiken (trailers på järnväg) ökade även den med 12,4 procent. Det betyder att 40 000 trailers har åkt via järnväg till eller från hamnen.

“Trelleborgs Hamn har ett stort engagemang för intermodala transporter och vi tror på en fortsatt positiv utveckling inom detta område då det är det mest miljövänliga sättet att transportera sitt gods”, skriver hamnbolaget i ett pressmeddelande.

Passagerartrafiken ökade med 5 procent jämfört med 2022. Totalt passerade drygt 1,7 miljoner personer hamnen. Antalet personbilar gjorde all time high och ökade med 9,7 procent till 410 000 bilar.

En bidragande orsak till ökningen av personbilar och passagerare är att den populära Kungslinjen (Trelleborg-Sassnitz) återupptogs under året med FRS Baltics snabbkatamaran Skane Jet.