Godstrafiken blev ljusglimt under händelserikt år på Öresundsbron

Vägtrafiken på Öresundsbron minskade med 38,6 procent 2020 jämfört med 2019, en effekt av coronapandemin. Ljusglimten är att godstrafiken över bron förblev nästintill oförändrad.

Vägtrafiken på Öresundsbron under årets tio första veckor låg i nivå med året före, därefter påverkade coronapandemin trafik och intäkter resten av året. Myndigheternas restriktioner och skärpta inreseregler i kombination med ökat hemarbete, uteblivna fritidsresor och fler digitala möten satte spår i trafiken över sundet. 

– Vi ser att gränskontroller, restriktioner och mer tid hemma påverkat trafiken över sundet. Men genomsnittet på cirka 12.500 vägresor per dag visar samtidigt att bron förblir en viktig länk för många människor och företag, vd för Øresundsbro Konsortiet.

Godstrafiken har gått bäst

Öresundsbrons personbilstrafik totalt minskade totalt med 41,7 procent jämfört med 2019. Samtidigt låg godstrafiken över bron på nästan samma nivå som i fjol. Antalet varubilar ökade med 3,8 procent, lastbilarna minskade med 1,4 procent och totalt sett minskade godstrafiken endast med 0,6 procent.

– Godstrafiken har rullat stabilt över bron under hela pandemin, vilket är positivt för både konsortiets resultat och för att betydelsefulla leveranser i båda länderna kunnat fortsätta. Vår attraktivare prissättning för långa lastbilsekipage har bidragit positivt både för företagen och för miljön, kommenterar Linus Eriksson.

Minskade intäkter på 459 miljoner DKK

Vägtrafikintäkterna minskade med 487 miljoner DKK till 985 miljoner DKK. Resultatet blev ett överskott på 801 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en minskning med 459 miljoner DKK jämfört med 2019. Järnvägsintäkterna är indexerade och påverkades därför inte av coronapandemin.

– Trafiken och integrationen har puttats tillbaka i tiden under pandemin. När vi lär av året som gått behöver vi skapa förutsägbarhet och enkelhet för alla på båda sidor om sundet, då det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i den gemensamma Öresundsregionen, kommenterar Linus Eriksson. 

Vägtrafikutveckling under 2020

Trafik per dag
 2020
Trafik per dag
 2019
Utveckling
 trafik (%)
Utveckling trafik (antal)
Personbilar10.85118.620-41,7 %-7.770
BroPass Fritid3.7596.713-44,0 %-2.953
BroPass Business1.4092.974-48,5 %-1.565
BroPass Pendlare4.0255.496-26,8 %-1.472
Kontant1.6583.438-51,8 %-1.779
Godstrafik**1.6311.6410,6 %-11
Lastbilar > 9 m.1.3841.404-1,4 %-20
Varubilar 6-9 m.2462373,8 %9
Bussar55161-65,6 %106
Totalt12.53720.423-38,6 %7.886

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar. ** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon.