Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Färska siffror över Göteborgs hamns hanterade volym till och med september visar att godsvolymerna fortsätter växa. På containersidan ökade volymerna med 16 procent under tredje kvartalet.

Efterfrågan på transporter är fortsatt hög i det globala logistiksystemet och eftersläpningen i många av världens större hamnar är fortfarande stor.

– Vi har fortsatt riktigt bra siffror, men bakom dem ligger mycket slit från många olika aktörer i och kring hamnen. Vi arbetar hårt för att hålla i gång flödena trots de globala störningar vi behöver förhålla oss till, kommenterar Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB.

I containerterminalen, som drivs av APM Terminals, hanteras huvuddelen av hamnens containerflöden. Där har man hållit hög produktivitet och satt in extra resurser för att kunna ta emot extraanlöp såväl som försenade fartyg.

Balansen mellan importerade och exporterade containers i hamnen är nästan 50-50. Det gör att en importcontainer som töms snabbt kan lastas med exportgods och vice versa.

– Det gör att den globala containerbristen inte får samma effekt i Göteborg som i många andra hamnar. Det är också en viktig faktor i att vi också tagit marknadsandelar under året, på bekostnad av svenska hamnar som är främst import- eller exportinriktade, kommenterar Elvir Dzanic.

Både kortsjö- och översjöcontainertrafiken (inom/utom Europa) växte i hamnen. Mest markant var ökningen på kortsjö som gick upp 23 procent under årets tredje kvartal.

Järnvägstransporterna ökar – minskar chaufförsbrist
Containertransporterna på järnväg i hamnen ökade med tolv procent under tredje kvartalet, en besparing på ca 10 000 lastbilstransporter. Ökningen beror dels på ökad trafik och extratåg i det befintliga systemet, dels på helt nya destinationer som tillkommit.

Intraeuropeisk roro-trafik
Den intraeuropeiska trafiken tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien. Totalt ökade trafiken med nio procent under kvartalet. Samtliga marknader visar en positiv utveckling.

Hantering av nya fordon
Totalt minskade området med nio procent, mycket beroende på den globala halvledar- och komponentbrist som skapar störningar i fordonsindustrin. För helåret fram till och med september har dock volymerna ökat med 22 procent tack vare grundvolymerna från Volvo Cars samt nya importkunder som Tesla, Honda och Lynk & Co.

Passagerartrafik
Under tredje kvartalet dubblerades passagerarantalen jämfört med förra året, vilket visar på en återhämtning. Även kryssningstrafiken har återhämtat sig med 60 anlöp mellan januari och september, jämfört med 2020s nästan totala nedstängning.

Energiprodukter
Efter att efterfrågan varit låg under första halvåret har den nu ökat och gett utslag på hamnens hantering. Volymerna ökade med sex procent under kvartalet.

Torrbulk
Sand, grus och projektplaster som byggelement, rör, brodelar och husmoduler ökade med fem procent under året. Ökningen hänger bland annat ihop med att mycket av de komponenter som används i pågående infrastrukturprojekt i Göteborg kommer in sjövägen.